Aanslag gemeentelijke heffingen

Jaarlijks ontvangt u de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking. Hierop staat vermeld (indien van toepassing): de WOZ-waarde, de onroerendezaakbelastingen (OZB) en een aantal andere jaarheffingen zoals de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht, de rioolheffing en de reclamebelasting. 

Heeft u vragen of bent u het niet eens met de WOZ-waarde

Wij willen graag op een open, informele manier met u over de WOZ-waarde en de aanslagen communiceren. Neem dan telefonisch contact op via 0485-396600 of stuur een e-mail naar belastingen@cgm.nl. Dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Zet uw telefoonnummer en aanslagnummer in uw bericht dan kunnen wij nog sneller reageren.

Aanslagbiljet in berichtenbox MijnOverheid

Heeft u zich al eerder aangemeld bij MijnOverheid? Dan staat het aanslagbiljet in uw Berichtenbox. U kunt zich hiervoor ook aanmelden via www.mijn.overheid.nl.

Waarom gaat de aanslag onroerendezaakbelastingen (OZB) in 2019 gemiddeld met 32% omhoog

Hierover zijn in diverse media nieuwe berichten gepubliceerd. Deze berichten kloppen. De OZB gaat inderdaad met (gemiddeld) 32%  omhoog in 2019. Dat komt omdat de gemeente  te maken heeft met een  begrotingstekort in 2019 en volgende jaren. Die zijn niet meer volledig met bezuinigingen op te vangen.

Hoe is dat tekort ontstaan

Dat komt vooral door de  toename van de kosten in het sociale domein (jeugdzorg, uitkeringen en Wmo)

Hoe wordt dit tekort opgevangen

De gemeenteraad heeft op 12 november 2018 een aantal besluiten genomen. 

  • Er wordt  drie ton bezuinigd op diverse onderdelen in de begroting.
  • De gemeente gaat  het voorzieningen- onderhouds- en ambitieniveau niet meer verder verlagen.
  • Een manier om het resterende tekort op te vangen, is het verhogen van de OZB-opbrengsten met 32%.
  • De gemeenteraad vindt dit noodzakelijk en rechtvaardig.
  • In de afgelopen veertien jaar (2004 – 2018) is in Cuijk sprake geweest van een gemiddelde stijging van 2,7% per jaar, ook in de  periode van de economische crisis. 
  • De woonlasten (bestaande uit de optelsom van OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) bedroegen in 2018  in Cuijk gemiddeld € 573 per huishouden.
  • Elf van de 380 gemeenten in Nederland waren in 2018 goedkoper.
  • Een gemiddeld huishouden met een eigen woning gaat in 2019 in totaal 100 euro of 17,7 % meer belasting betalen. Dat is ruim 8 euro per maand.
  • In  vergelijking met andere gemeenten behoort Cuijk nog steeds tot de honderd goedkoopste gemeenten in Nederland.
  • Ook in 2019 blijft het mogelijk de gemeentelijke aanslag in 11 maandelijkse termijnen te voldoen.

Waarom heft de gemeente belasting

De gemeente heft de gemeentelijke belastingen natuurlijk niet zomaar. Er worden allerlei zaken mee betaald. Zo wordt het geld van de rioolheffing gebruikt om het riool te onderhouden. Van het geld uit de afvalstoffenheffing wordt het huisvuil opgehaald en het geld van de OZB wordt onder meer gebruikt voor het onderhoud van wegen, straatverlichting, sportaccommodaties, allerlei soorten van zorg, enzovoorts. Door belasting te betalen leveren alle inwoners en ondernemers van onze gemeente een bijdrage.

Meer informatie over de WOZ-waarde: taxatieverslag

U kunt hier een taxatieverslag van uw woning bekijken óf, als u zich heeft aangemeld, op MijnOverheid. Veel gestelde vragen en antwoorden over de wet WOZ vindt u op www.wozinformatie.nl.

WOZ-beschikking bij huurwoningen

De WOZ-waarde kan soms een rol spelen bij het bepalen van de maximale huurprijs van woningen. Voor meer informatie: raadpleeg uw verhuurder of www.huurcommissie.nl. Bent u huurder van een woning en denkt u dat u de WOZ-waarde nodig heeft? Dan kunt u bij de gemeente een huurdersbeschikking WOZ aanvragen.

Belastingopbrengst

Net als in voorgaande jaren zal een stijging van de WOZ-waarden niet leiden tot een verandering van de belastingopbrengsten voor de gemeente. Dit komt doordat de waardestijging wordt gecompenseerd door een aanpassing van de OZB-tarieven. Wel kan de raad besluiten dat de opbrengsten onroerendezaakbelastingen (OZB) omhoog moeten. In 2019 zijn de OZB-opbrengsten door de gemeenteraad met 32% verhoogd. Dat is ook verwerkt in de tarieven.

Geen aanslag ontvangen/contactinformatie

Heeft u geen aanslag ontvangen en denkt u dat u er wel een zou moeten krijgen, neem dan contact op met het team Belastingen via telefoonnummer 0485-396600 of mail naar belastingen@cgm.nl.

De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar

Op www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van andere woningen raadplegen. Alleen WOZ-waarden van woningen zijn openbaar.