Afvalinzameling

Op de website www.afvalaanbieden.nl vindt u alle informatie over huis-aan-huis inzameling, afvalsoorten, inzameldagen, milieustraten en het aanvragen van een kliko/afvalcontainer. Ook vindt u op deze site de juiste contactgegevens voor uw vragen over de afvalinzameling.

Bedrijfsafval

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun afvalinzameling. Sommige kleinere bedrijven kunnen toch meedoen met de afvalinzameling voor huishoudens, maar betalen hiervoor dan reinigingsrechten. Het gaat dan om bedrijven die afval hebben dat qua soort en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval (bijvoorbeeld afval van een kantine of kantoor). Bedrijven aan huis (op hetzelfde adres) mogen gebruikmaken van dezelfde voorzieningen als huishoudens, zonder daarvoor belasting te betalen.