Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. Gemeente Cuijk – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een barber en coffeeroom – Grotestraat 48 a te Cuijk - Cuijk
  Bron

 2. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een vlaggenmast en propaan gastanken tevens het handelen in strijdig gebruik en het realiseren van een in /uitrit - Den Drul 19 te Linden - Cuijk
  Bron

 3. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van bomen - Zwaanstraat, Wilhelminastraat ong. te Cuijk - Cuijk
  Bron

 4. Gemeente Cuijk – standplaatsvergunning verleend voor Van Dunschoten Vis, Valuweplein te Cuijk - Cuijk
  Bron

 5. Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een nieuw appartementencomplex - Robijnlaan 2a01 t/m 2a07, 2b01 t/m 2b10 en 2c01 t/m 2c10 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 6. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel - Botteliersdreef 21 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 7. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een glasvezelaansluiting - Schuttersweg 16 te Haps - Cuijk
  Bron

 8. Gemeente Cuijk – Maatwerkvoorschriften voor het realiseren van een nieuw distributiecentrum met bijbehorend kantoor en eigen ontsluiting. De activiteiten van de onderneming veranderen niet in aard. – Schutterweg 16 te Haps - Cuijk
  Bron

 9. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen van een recreatiepark - Den Drul 19 te Linden - Cuijk
  Bron

 10. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een kas - Gansakker ong. te Katwijk - Cuijk
  Bron

 11. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van functie atelier tot studio - Liefkeshoek 24 a Katwijk NB - Cuijk
  Bron

 12. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het herbestemmen van een pand - Berenkuil 4 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 13. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van vier geschakelde woningen - Goudenrijderstede ong. te Cuijk - Cuijk
  Bron

 14. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van 11 woningen - Potbeker ong. te Cuijk - Cuijk
  Bron

 15. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het transformeren van groepsruimtes naar 4 appartementen - Parkzicht 23, 24, 25 en 26 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 16. Gemeente Cuijk – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het uitbreiden van het opslagterrein bij een bestaande inrichting – Kokerbijl 18 te Haps - Cuijk
  Bron

 17. Gemeente Cuijk – Maatwerkvoorschriften voor het aanpassen geluidsnorm i.v.m. uitbreiding van opslagterrein – Kokerbijl 18 te Haps - Cuijk
  Bron

 18. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - Katwijkseweg ong. te Cuijk - Cuijk
  Bron

 19. Gemeente Cuijk – Aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van speelautomaten, Barber Coffee Room, Grotestraat 48a en b te Cuijk - Cuijk
  Bron

 20. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfsgebouw - Keersluisweg ong. te Katwijk - Cuijk
  Bron

 21. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - Messemaker ong. te Cuijk - Cuijk
  Bron

 22. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een woonhuis - Op De Hof 29 te Beers NB - Cuijk
  Bron

 23. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een carport - Vorstendom 35 Cuijk - Cuijk
  Bron

 24. BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 2010, NATUURPOORT DE BUNGELAAR’ - Cuijk
  Bron

 25. VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘CUIJK, PADBROEK, HARLEKIJN’ - Cuijk
  Bron

 26. VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘CUIJK, PADBROEK, HARLEKIJN’ - Cuijk
  Bron

 27. BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 2010, NATUURPOORT DE BUNGELAAR’ - Cuijk
  Bron

 28. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een in- /uitrit - Weegbree 12 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 29. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een bedrijfspand - Het Riet 9 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 30. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het oprichten van een bedrijfsgebouw - Klopsteen ongenummerd te Haps - Cuijk
  Bron

 31. Gemeente Cuijk – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfspand - Mariaplein 2 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 32. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een carport - Vorstendom 35 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 33. BESTEMMINGSPLAN ‘CUIJK, MOLENSTRAAT 51/51A, VICTOR HUGO’ - Cuijk
  Bron

 34. BESTEMMINGSPLAN ‘CUIJK, MOLENSTRAAT 51/51A, VICTOR HUGO’ - Cuijk
  Bron

 35. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning intrekking regulier voor een inrichting voor warmtebehandeling van metalen – Havenlaan 16, Katwijk NB - Cuijk
  Bron

 36. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN PARKEREN’ - Cuijk
  Bron

 37. Voorbereidingsbesluit ‘Hapsebaan 33 Vianen’ - Cuijk
  Bron

 38. Voorbereidingsbesluit ‘Hapsebaan 33 Vianen’ - Cuijk
  Bron

 39. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN PARKEREN’ - Cuijk
  Bron

 40. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een erker - Gildeweg 12 te Beers NB - Cuijk
  Bron

 41. Gemeente Cuijk – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een slachterij – Lange Linden 2 A te Katwijk NB - Cuijk
  Bron

 42. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het veranderen van een bedrijfspand - Het Riet 9 a te Cuijk - Cuijk
  Bron

 43. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van een tuinmuur en inrit en het plaatsen van een poort - De Heerlickheit 6 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 44. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van houtwallen, bospercelen - Heuf ongenummerd te Beers - Cuijk
  Bron

 45. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een gymzaal - Robijnlaan ongenummerd te Cuijk - Cuijk
  Bron

 46. Gemeente Cuijk – Ontheffing Sluitingstijden, Ontheffing Schenktijden – verleend aan VC Volt voor openingsfeest nieuwe seizoen, Kloosterhof, Grotestraat 14 te Beers - Cuijk
  Bron

 47. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een berging en carport - Waterkering 16 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 48. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een schutting - Prof Vd Brinkstraat 38 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 49. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van 25 recreatiewoningen - Den Drul 19 te Linden - Cuijk
  Bron

 50. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - Katwijkseweg ongenummerd te Cuijk - Cuijk
  Bron

 51. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van passeerstroken - Hooge Voort ongenummerd te Linden - Cuijk
  Bron

 52. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van woonunits - Kloosterlaan 26 te Sint Agatha - Cuijk
  Bron

 53. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een erker - Gildeweg 12 te Beers NB - Cuijk
  Bron

 54. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het transformeren van groepsruimtes naar appartementen - Parkzicht 23,24,25 en 26 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 55. Gemeente Cuijk – Drank- en horecavergunning – verleend voor Slijterij Coop Supermarkten B.V., Maasburg 24 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 56. Gemeente Cuijk– Intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een airco met buiten-unit, Markt 50 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 57. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een onbemand tankstation – Klopsteen 2 te Haps - Cuijk
  Bron

 58. Gemeente Cuijk – Objectvergunning – verleend aan Infrascoop voor het plaatsen van twee bouwketen ten behoeve van de werkzaamheden in de Maasstraat en Korte Molenstraat te Cuijk - Cuijk
  Bron

 59. Gemeente Cuijk – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een bedrijf in productie van dekaarde – Lange Oijen 24 te Katwijk NB - Cuijk
  Bron

 60. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van een tuinmuur en inrit en het plaatsen van een poort - De Heerlickheit 6 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 61. Gemeente Cuijk – Drank- en horecavergunning – verleend voor de Barber Coffeeroom V.O.F., Grotestraat 48a te Cuijk - Cuijk
  Bron

 62. Gemeente Cuijk – Standplaatsvergunning – verleend voor Tasty Döner Kebab, Marijkeplein te Haps - Cuijk
  Bron

 63. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het herbouwen van een synagoge - Maasstraat 22 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 64. Gemeente Cuijk – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een bestaande inrichting – Lokkantseweg 4 te Haps - Cuijk
  Bron

 65. Gemeente Cuijk – Drank- en horecavergunning– verleend aan restaurant De Kassier, Grotestraat 33 Cuijk - Cuijk
  Bron

 66. Gemeente Cuijk - Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een nieuw distributiecentrum – Kokerbijl 27 te Haps - Cuijk
  Bron

 67. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Hardweg 15 Linden, Cuijk’ - Cuijk
  Bron

 68. Voorontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010, Sterrenbos 8 Beers’ - Cuijk
  Bron

 69. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Hardweg 15 Linden, Cuijk’ - Cuijk
  Bron

 70. Voorontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010, Sterrenbos 8 Beers’ - Cuijk
  Bron

 71. Gemeente Cuijk – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een hondenverzorgingscentrum – Kalkhofseweg 51 te Haps - Cuijk
  Bron

 72. Gemeente Cuijk – Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing, Objectvergunning – verleend aan Goei Volluk voor de kermis, Grotestraat 23a te Cuijk - Cuijk
  Bron

 73. Gemeente Cuijk – Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing, Objectvergunning/terrasvergunning voor de kermis – verleend aan café Taurus, Grotestraat 56 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 74. Gemeente Cuijk – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp voor het herontwikkelen van de oost- en zuidvleugel van het klooster - Kloosterlaan 26 te Sint Agatha - Cuijk
  Bron

 75. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het legaliseren van een in / uitrit - Eindsestraat 20 te Linden - Cuijk
  Bron

 76. Gemeente Cuijk – Standplaatsvergunning – verleend voor de verkoop van frites, snacks en aanverwanten, Wegedoornplein te Cuijk - Cuijk
  Bron

 77. Gemeente Cuijk – Exploitatievergunning – verleend voor de Tan Foodcompany, Louis Jansenplein 9 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 78. Gemeente Cuijk – Geluidsontheffing – verleend aan Dura Vermeer Railinfra BV. voor werkzaamheden aan het spoor te Cuijk - Cuijk
  Bron

 79. WIJZIGINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, ODILIADIJK 18’ - Cuijk
  Bron

 80. WIJZIGINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, ODILIADIJK 18’ - Cuijk
  Bron

 81. Gemeente Cuijk – Melding klein evenement, Drank- en horecaontheffing, kennisgeving incidentele festiviteit – verleend voor Open dag bij Fritz Events, Weldaad 7 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 82. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning – Katwijkseweg 5 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 83. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een carport en het verplaatsen van een uitrit - Den Oeiep 4 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 84. Gemeente Cuijk – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het vervangen van een ondergrondse calamiteiten tank – Nabij Raamweg 1 te Linden - Cuijk
  Bron

 85. Gemeente Cuijk – Ontheffing verboden bijeenkomsten – verleend aan Het Doehuis voor feest leden eetclub, feest ouderensoos en feest dartvereniging Cuijk, Patrijzenveld 117 Cuijk - Cuijk
  Bron

 86. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van enkele bomen - Heuf 20 te Beers - Cuijk
  Bron

 87. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van het oude waterbassin - Lange Oijen 29 te Katwijk NB - Cuijk
  Bron

 88. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een carport en het verplaatsen van een uitrit - Den Oeiep 4 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 89. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van een eikenboom - Kerkstraat 1 te Haps - Cuijk
  Bron

 90. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een onbemand tankstation - Oefeltseweg ong Haps - Cuijk
  Bron

 91. Gemeente Cuijk – Drank- en horecavergunning – verleend voor Slijterij Cevelum, Louis Jansenplein 3 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 92. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen en herplanten van een boom - De Messemaker 16 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 93. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het aanvragen van kamer verhuur - Botteliersdreef 57 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 94. Gemeente Cuijk – Evenementenvergunning, Geluidsontheffing – Ontheffing Drank- en horecawet verleend voor de Opening bioscoop te Cuijk - Cuijk
  Bron

 95. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden - Mariagaarde 4 te Katwijk NB - Cuijk
  Bron

 96. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van een in-/uitrit - Robijnlaan 2 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 97. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een nieuw appartementencomplex - Robijnlaan ong. te Cuijk - Cuijk
  Bron

 98. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van woonunits - Kloosterlaan 24 te Sint Agatha - Cuijk
  Bron

 99. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het ophogen van percelen - Raamweg ongenummerd te Cuijk - Cuijk
  Bron

 100. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd - Oefeltseweg ong. te Haps voor het realiseren van een onbemand tankstation - Cuijk
  Bron