Bekendmakingen

Aantal resultaten per pagina
 1. Gemeente Cuijk – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een barber en coffeeroom – Grotestraat 48 a te Cuijk - Cuijk
  Bron

 2. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een vlaggenmast en propaan gastanken tevens het handelen in strijdig gebruik en het realiseren van een in /uitrit - Den Drul 19 te Linden - Cuijk
  Bron

 3. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van bomen - Zwaanstraat, Wilhelminastraat ong. te Cuijk - Cuijk
  Bron

 4. Gemeente Cuijk – standplaatsvergunning verleend voor Van Dunschoten Vis, Valuweplein te Cuijk - Cuijk
  Bron

 5. Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een nieuw appartementencomplex - Robijnlaan 2a01 t/m 2a07, 2b01 t/m 2b10 en 2c01 t/m 2c10 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 6. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel - Botteliersdreef 21 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 7. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een glasvezelaansluiting - Schuttersweg 16 te Haps - Cuijk
  Bron

 8. Gemeente Cuijk – Maatwerkvoorschriften voor het realiseren van een nieuw distributiecentrum met bijbehorend kantoor en eigen ontsluiting. De activiteiten van de onderneming veranderen niet in aard. – Schutterweg 16 te Haps - Cuijk
  Bron

 9. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen van een recreatiepark - Den Drul 19 te Linden - Cuijk
  Bron

 10. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een kas - Gansakker ong. te Katwijk - Cuijk
  Bron

 11. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van functie atelier tot studio - Liefkeshoek 24 a Katwijk NB - Cuijk
  Bron

 12. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het herbestemmen van een pand - Berenkuil 4 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 13. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van vier geschakelde woningen - Goudenrijderstede ong. te Cuijk - Cuijk
  Bron

 14. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van 11 woningen - Potbeker ong. te Cuijk - Cuijk
  Bron

 15. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het transformeren van groepsruimtes naar 4 appartementen - Parkzicht 23, 24, 25 en 26 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 16. Gemeente Cuijk – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het uitbreiden van het opslagterrein bij een bestaande inrichting – Kokerbijl 18 te Haps - Cuijk
  Bron

 17. Gemeente Cuijk – Maatwerkvoorschriften voor het aanpassen geluidsnorm i.v.m. uitbreiding van opslagterrein – Kokerbijl 18 te Haps - Cuijk
  Bron

 18. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - Katwijkseweg ong. te Cuijk - Cuijk
  Bron

 19. Gemeente Cuijk – Aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van speelautomaten, Barber Coffee Room, Grotestraat 48a en b te Cuijk - Cuijk
  Bron

 20. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfsgebouw - Keersluisweg ong. te Katwijk - Cuijk
  Bron

 21. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - Messemaker ong. te Cuijk - Cuijk
  Bron

 22. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een woonhuis - Op De Hof 29 te Beers NB - Cuijk
  Bron

 23. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een carport - Vorstendom 35 Cuijk - Cuijk
  Bron

 24. BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 2010, NATUURPOORT DE BUNGELAAR’ - Cuijk
  Bron

 25. VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘CUIJK, PADBROEK, HARLEKIJN’ - Cuijk
  Bron

 26. VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘CUIJK, PADBROEK, HARLEKIJN’ - Cuijk
  Bron

 27. BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 2010, NATUURPOORT DE BUNGELAAR’ - Cuijk
  Bron

 28. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een in- /uitrit - Weegbree 12 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 29. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een bedrijfspand - Het Riet 9 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 30. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het oprichten van een bedrijfsgebouw - Klopsteen ongenummerd te Haps - Cuijk
  Bron

 31. Gemeente Cuijk – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfspand - Mariaplein 2 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 32. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een carport - Vorstendom 35 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 33. BESTEMMINGSPLAN ‘CUIJK, MOLENSTRAAT 51/51A, VICTOR HUGO’ - Cuijk
  Bron

 34. BESTEMMINGSPLAN ‘CUIJK, MOLENSTRAAT 51/51A, VICTOR HUGO’ - Cuijk
  Bron

 35. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning intrekking regulier voor een inrichting voor warmtebehandeling van metalen – Havenlaan 16, Katwijk NB - Cuijk
  Bron

 36. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN PARKEREN’ - Cuijk
  Bron

 37. Voorbereidingsbesluit ‘Hapsebaan 33 Vianen’ - Cuijk
  Bron

 38. Voorbereidingsbesluit ‘Hapsebaan 33 Vianen’ - Cuijk
  Bron

 39. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN PARKEREN’ - Cuijk
  Bron

 40. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een erker - Gildeweg 12 te Beers NB - Cuijk
  Bron

 41. Gemeente Cuijk – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een slachterij – Lange Linden 2 A te Katwijk NB - Cuijk
  Bron

 42. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het veranderen van een bedrijfspand - Het Riet 9 a te Cuijk - Cuijk
  Bron

 43. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van een tuinmuur en inrit en het plaatsen van een poort - De Heerlickheit 6 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 44. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van houtwallen, bospercelen - Heuf ongenummerd te Beers - Cuijk
  Bron

 45. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een gymzaal - Robijnlaan ongenummerd te Cuijk - Cuijk
  Bron

 46. Gemeente Cuijk – Ontheffing Sluitingstijden, Ontheffing Schenktijden – verleend aan VC Volt voor openingsfeest nieuwe seizoen, Kloosterhof, Grotestraat 14 te Beers - Cuijk
  Bron

 47. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een berging en carport - Waterkering 16 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 48. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een schutting - Prof Vd Brinkstraat 38 te Cuijk - Cuijk
  Bron

 49. Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van 25 recreatiewoningen - Den Drul 19 te Linden - Cuijk
  Bron

 50. Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - Katwijkseweg ongenummerd te Cuijk - Cuijk
  Bron