Tarieven gemeentelijke belastingen

Hier vindt u de actuele tarieven van de jaarlijkse belastingaanslag.

Onroerendezaakbelastingen

2020

De jaarlijkse belastingaanslag kent de navolgende tarieven: 

 
eigenaar woning (code 1 op aanslagbiljet) 0,1493 %
eigenaar niet-woning (code 3) 0,3502 %
gebruiker niet-woning (code 4) 0,2619 %

Afvalstoffenheffing

2020

Voor woningen of  woongedeelten (code 1)  € 168,50.

Reinigingsrechten

2020

Voor bedrijven of bedrijfsgedeelten (code 1)  € 168,50.

Rioolheffing

2020

 • Eigenaren (code 1) € 103,55
 • Gebruikers (code 1) voor elke volle* eenheid van 250 m³ geloosd water per jaar
 • € 59,20 tot en met 500 m³
 • € 58,10 van 501 m³ tot en met 1.000 m³;
 • € 57,20 van 1.001 m³ tot en met 2.500 m³
 • € 55,20 van 2.501 m³ tot en met 5.000 m³
 • € 54,30 van 5.001 m³ tot en met 10.000 m³
 • € 46,65 van 10.001 m³ tot en met 50.000 m³
 • € 31,25 van 50.001 m³ tot en met 100.000 m³
 • € 20,70 van 100.001 m³ tot en met 250.000 m³
 • € 11,55 van 250.001 m³ of meer

* Toelichting berekening

Voor de berekening van het aanslagbedrag wordt een gedeelte van een eenheid van 250 m³ als een volle eenheid gerekend. Dus bijvoorbeeld bij een lozing van 100m3 wordt dat afgerond naar een volle eenheid van 250m³. Bij 300 m³ wordt dat 500 m³.

Toeristenbelasting

2020

Het tarief is 4% van de overnachtingsprijs.

Reclamebelasting

2020

Minimaal € 220,00 (code 1). Is de WOZ-waarde hoger dan € 50.000,00? Dan is het tarief € 220,00, verhoogd met € 2,40 per € 1.000,00 van de hogere waarde tot een maximum van € 641,00.

Hondenbelasting

In de gemeente Cuijk hoeft u geen hondenbelasting te betalen.

Overige belastingsoorten

In onze gemeente worden ook andere belastingen en rechten geheven zoals:

 • Graf- en begrafenisrechten
 • Leges
 • Parkeergelden
 • Scheepvaartrechten
 • Marktgelden
 • Liggelden woonschepen

De verordeningen (inclusief de tarieven die gelden voor het belastingjaar 2020) van deze heffingen vindt u op www.overheid.nl of via onderstaande links.