Herfstvakantie-periode: werkzaamheden aan spoor

Publicatiedatum: Maandag 9 oktober 2017

Bereikbaarheid gegarandeerd door omleidingsroutes * Overlast niet te vermijden

Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het spoor, zal een aantal spoorwegovergangen in Cuijk tussen 14 en 22 oktober 2017 (de Herfstvakantie-periode) gedurende vijf tot maximaal negen dagen afgesloten zijn voor autoverkeer, (brom)fietsverkeer en voetgangers. De werkzaamheden worden in opdracht van ProRail uitgevoerd. ProRail heeft omleidingsroutes ingesteld. De bereikbaarheid van Cuijk blijft gegarandeerd, maar enige overlast is helaas niet te vermijden.

Werkzaamheden

Onlangs heeft ProRail de gemeente Cuijk op de hoogte gesteld van geplande werkzaamheden aan het spoor. Tijdens de herfstvakantie-periode vervangt aannemer Swietelsky onder andere rails, bielsen, wissels en de fundering van het spoor tussen de spoorbrug bij Katwijk en de spoorwegovergang Hapsebaan bij Padbroek. Noodzakelijk gevolg van deze werkzaamheden is dat een aantal spoorwegovergangen (soms tijdelijk) buiten werking moeten worden gesteld en dus is afgesloten voor alle verkeer.

Overzicht

In onderstaand figuur 1 is het gebied aangegeven waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden, inclusief de tussen 14 en 22 oktober 2017 (soms tijdelijk) buiten werking gestelde spoorwegovergangen.

 • De groene lijn geeft aan bij welk deel van het spoor de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • De rode kruizen en pijlen geven aan waar de spoorwegovergangen liggen.
 • De blauwe pijlen geven aan waar “onderdoorgangen” van het spoor liggen.

Figuur 1: Werkgebied, spoorwegovergangen en “onderdoorgangen”

Het noodzakelijke afsluiten van een aantal spoorwegovergangen heeft consequenties voor de bereikbaarheid van sommige delen van de gemeente Cuijk. Hoewel de bereikbaarheid (via omleidingsroutes en aangepaste, al bestaande omleidingsroutes) overal kan worden gegarandeerd, zullen automobilisten, (brom)fietsers en voetganger enige overlast ervaren als gevolg van de afsluitingen en omleidingsroutes. ProRail en de gemeente Cuijk vragen u hiervoor bij voorbaat om begrip. Hierna kunt u lezen hoe het verkeer per deelgebied, wijk of kerkdorp wordt omgeleid.

Katwijk en bedrijventerrein Haven-Cuijk/Katwijk

Omdat de spoorwegovergang bij de Galberg gedurende vijf dagen wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, is de omleidingsroute die is ingesteld vanwege de werkzaamheden aan de Katwijkseweg niet meer bruikbaar. Daarom wordt er nu tijdelijk een alternatieve omleidingsroute ingesteld via de Raamweg, Lange Linden en Everdineweerd. In onderstaand figuur 2 ziet u de omleidingsroutes voor Katwijk.

 • De blauwe lijn is de huidige omleidingsroute (ingesteld vanwege de werkzaamheden aan de Katwijkseweg).
 • De groene lijn is de aangepaste omleidingsroute van 14 tot en met 19 oktober.
 • De rode lijn is de noodroute voor hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie).

 

Figuur 2: Omleidingsroutes voor Katwijk

De Valuwe

De wijk De Valuwe is bereikbaar via Beersebaan. Weggebruikers die vanuit de Valuwe richting de Katwijk willen, kunnen gebruik maken van de in figuur 2 aangegeven rode route. Verkeer naar Heeswijkse Kampen dient via de Beersebaan en Lavendel te rijden. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen, voor het grootste deel van de 5-daagse afsluiting van de spoorwegovergang bij de Galberg, onder begeleiding van verkeerregelaars oversteken. In de tijdvakken 14 oktober 2017, van 16.00 uur tot 24.00 uur en 15 oktober 2017, van 08.00 uur tot 17.00 uur is dit echter niet mogelijk, omdat er dan grote machines op de spoorwegovergang staan. Fietsers en voetgangers moeten in deze tijdvakken via de Everdineweerd of de Beersebaan het spoor te kruisen.

Heeswijkse Kampen

Voor autoverkeer, (brom)fietsverkeer en voetgangers richting De Valuwe gelden bij spoorwegovergang de Galberg dezelfde maatregelen als hiervoor omschreven. Ook de hiervoor genoemde omleidingsroute kan vanuit de Heeswijkse Kampen worden gebruikt.

Centrum Cuijk en bedrijventerrein Beijerd en ‘t Riet

Vanwege de afsluiting van zowel de spoorwegovergang Beerseweg/Molenstraat als de voetgangersoversteek bij het station (tussen het Stationsplein en de Bontsestraat), kunnen auto’s, (brom)fietsers en voetgangers op deze beide oversteekplaatsen gedurende de volledige periode van 9 dagen niet oversteken. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt een alternatieve oversteekplaats aangelegd voor (brom)fietsers en voetgangers. Deze alternatieve oversteekplaats is aangegeven met borden en wordt gecreëerd in de bocht van de Heeswijksestraat - tegenover de Irenestraat - ter hoogte van de Haagsestraat. De alternatieve oversteekplaats wordt bij de start van de buitendienststelling ingericht en is op zaterdagochtend 14 oktober 2017 vanaf 10.00 uur beschikbaar voor de voetgangers en (brom)fietsers. Gedurende de hele periode van buitendienststelling staat er aan beide zijden van het station een verkeersregelaar. Deze twee verkeersregelaars informeren voetgangers en (brom)fietsers over de exacte locatie en het gebruik van de alternatieve oversteekplaats. Voor mindervaliden die deze alternatieve oversteekplaats niet kunnen gebruiken is op afroep een pendelbus beschikbaar (voor vervoer van station Cuijk zijde Bontsestraat naar station Cuijk zijde stationsplein en v.v.). De verkeersregelaars coördineren de inzet van deze pendelbus en begeleiden de personen die er gebruik van willen maken.

De pendelbus is - indien nodig - op afroep beschikbaar op:

 • zaterdag 14 oktober 2017 van 00.00 uur tot 01.15 uur (alternatieve oversteekplaats nog niet beschikbaar)
 • zondag 15 oktober 2017 van 07.00 uur tot 01.15 uur
 • maandag 16 tot en met vrijdag 20 oktober 2017, dagelijks van 05.00 uur tot 01.00 uur
 • zaterdag 21 oktober 2017 van 06.00 uur tot 00.00 uur
 • zondag 22 oktober 2017 van 00.00 uur tot 05.00 uur (vanaf 05.00 uur zijn de spoorwegovergangen bij het NS-station en de Beerseweg/Molenstraat weer open).

Voor autoverkeer en vrachtverkeer worden omleidingsroutes ingesteld. In figuur 3 vindt u de omleidingsroutes voor het centrum en het industrieterrein.

Figuur 3: Omleidingsroutes Cuijk Centrum en bedrijventerrein Beijerd en ’t Riet

Hertraksestraat

Door de afsluiting van de spoorwegovergang van Hertraksestraat (bij “Lombok”) is er over een periode van 12 uur (van zaterdag 14 oktober 21.00 uur tot zondag 15 oktober 2017 09.00 uur) geen verkeer mogelijk tussen Hertraksestraat en de Cuijkseweg. Er worden geen omleidingsroutes aangegeven voor deze afsluiting.

Trein-vervangend busvervoer Arriva

Tijdens de werkzaamheden van 14 tot en met 22 oktober 2017 is er tussen Boxmeer en Nijmegen geen treinverkeer mogelijk. Arriva zet trein-vervangend vervoer in. Deze bussen komen aan op en vertrekken vanaf de Bontsestraat (“achterkant” treinstation). Meer informatie hierover vindt u op de website van Arriva.

Communicatie

Gemeente Cuijk en ProRail doen hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te informeren over de geplande afsluitingen en de omleidingsroutes. Alle informatie over de afsluitingen en omleidingsroutes wordt ook gepubliceerd in de gemeenterubriek van de gemeente Cuijk (Cuijks Weekblad; editie 10 oktober 2017) en op de site van ProRail.  Ook worden er vooraankondigings- en omleidingsborden worden geplaatst bij alle af te sluiten spoorwegovergangen. Alle inwoners die binnen een straal van 300 meter van het werkgebied langs het spoor wonen, hebben van ProRail afgelopen weekend een nieuwe brief ontvangen met alle actuele informatie. Verder zal ProRail via de gebruikelijke kanalen communiceren naar alle reizigers van Arriva en de NS. 

Heeft u vragen

Neem dan contact op met ProRail via www.prorail.nl/contact of bel 0800 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 08.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden.