Bestemmingsplan Buitengebied

Voor het buitengebied van de gemeente Cuijk gelden verschillende bestemmingsplannen. Dat komt door aanpassingen als gevolg van gerechtelijke uitspraken en/of nieuw (provinciaal) beleid.

Bestemmingsplan en herziening

Het oorspronkelijke bestemmingsplan is het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’, vastgesteld op 19-09-2011. Dit bestemmingsplan is later op onderdelen aangepast in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010, Herziening 2016’, vastgesteld op 03-04-2017. De aanpassing is het gevolg van het veehouderijbeleid van de provincie en heeft dus met name consequenties voor de Agrarische bestemmingen. Door deze aanpassing kan het voorkomen dat bij raadpleging van het bestemmingsplan “Buitengebied 2010, Herziening 2016” niet alle bestemmingen terug zijn te vinden. Kijk dan in het bestemmingsplan “Buitengebied 2010” voor de geldende bestemming.

Let op: de geldende regels zijn integraal terug te vinden bij de laatste herziening van het bestemmingsplan Buitengebied!

Onherroepelijk

Als het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010, Herziening 2016’ onherroepelijk is komt er een geconsolideerde versie (een versie waarin de bestemmingen van alle locaties in het buitengebied zijn opgenomen) op www.ruimtelijkeplannen.nl en gaan de onderliggende plannen eraf.

Zoeken in bestemmingsplan buitengebied op ruimtelijkeplannen.nl

Als u op www.ruimtelijkeplannen.nl zoekt naar een bestemmingsplan van een adres in het buitengebied worden in de linker kolom onder het kopje ‘bestemmingsplannen’ de diverse bestemmingsplannen getoond. Het meest recente plan (herziening 2016) staat bovenaan en het oorspronkelijke plan ‘Buitengebied 2010’ onderaan.

Kiest u voor de bovenste versie (herziening 2016) en klikt u in de kaart op de locatie en er verschijnt geen gekleurd veld met de enkelbestemming in deze kaart, en in de rechter kolom ziet u geen vermelding van de bestemming, dan is het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ van toepassing op deze locatie.

Kies dan voor het plan ‘Buitengebied 2010’. Klik weer op de locatie, en u ziet op de kaart wel het gekleurde veld (bestemming) en rechts in de kolom de beschrijving van de bestemming(en) inclusief eventuele aanduidingen.