Bodeminformatie opvragen

Heeft u informatie nodig over de bodem van een bepaald stuk grond? Bijvoorbeeld als u dat stuk grond wilt kopen of verkopen, of voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bekijk bodeminformatie zelf via de omgevingsrapportage. Indien u naar aanleiding van de omgevingsrapportage documenten wilt inzien kunt u deze via gemeente@cuijk.nl opvragen. Daarbij vragen wij u het omgevingsrapport mee te sturen

Historische verontreiniging

Voor locaties waar uit de omgevingsrapportage blijkt dat er ernstige historische verontreinigingen aanwezig is (geweest) en/of locaties waar een vergunning of melding (BUS) in het kader van de Wet bodembescherming is afgegeven kunt u terecht bij bodemloket@odzob.nl.