Bronzen leeuw

Beeldje de Bronzen leeuw

De Bronzen Leeuw wordt toegekend en uitgereikt als blijk van waardering en erkentelijkheid aan hen die zich op cultureel, educatief, maatschappelijk of sociaal terrein bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap van Cuijk. De onderscheiding kan zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente Cuijk worden verleend. De leeuw op de zuil, die jarenlang voor het gemeentehuis van Cuijk stond, heeft model gestaan voor deze onderscheiding. 

De aanvraag

De aanvraag voor de Bronzen Leeuw geschiedt door of namens het bestuur of de vereniging waar de vrijwilliger werkzaam is geweest. Een toelichting op de bijzondere wijze waarop de vrijwilliger zich ten behoeve van de Cuijkse gemeenschap heeft ingezet dient vermeld te worden.

De toekenning

De toekenning van deze onderscheiding geschiedt door het college van burgemeester en wethouders na ambtelijke advisering en toetsing. Ontvangers van de Bronzen Leeuw worden bijgeschreven in een ereboek.

De uitreiking

Uitreiking van de Bronzen Leeuw vindt plaats door of namens het college van burgemeester en wethouders tijdens een bijeenkomst die door de vereniging of door een koepelvereniging wordt georganiseerd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole Hout, bestuurssecretariaat gemeente Cuijk via telefoonnummer: 0485-396600 of via mail: nicole.hout@cgm.nl.