Burgerberaad Openbare Ruimte Cuijk

Zo’n 3.500 willekeurig gekozen inwoners van 13 jaar en ouder (via een persoonlijke brief), en alle werkgevers, ambtenaren en politici van Cuijk zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het Burgerberaad Openbare Ruimte Cuijk.

Dit Burgerberaad wordt gehouden op donderdag 20 september vanaf 19.30 uur in het gebouw van het Merletcollege, Katwijkseweg 2. Het Burgerberaad is een nieuwe manier om samen aan democratie te doen.

Aanmelden

Heeft u een persoonlijke uitnodiging ontvangen of hoort u bij één van de hierboven genoemde categorieën en wilt u deelnemen? Dan kunt u zich aanmelden via deelnemen.nu.

 

Wat is een Burgerberaad

Het Burgerberaad is een serie bijeenkomsten waar je met andere Cuijkenaren in gesprek gaat over de openbare ruimte van Cuijk en hoe we daar in de toekomst mee om willen gaan.

Waarom een Burgerberaad

Het Burgerberaad is ontstaan vanuit de gedachte dat we het in Cuijk met elkaar willen doen: bewoners, werkgevers en overheid. Want het is niet alleen de gemeente die alles bepaalt en uitvoert. De eerste stap is nu dat we aan tafel gaan zitten om samen plannen te maken.

Waarom "openbare ruimte"

De gemeente moet volgend jaar haar plannen en haar geld voor de openbare ruimte weer vastleggen voor een langere periode. Een goed moment om er met elkaar naar te kijken.

Hoe werkt het Burgerberaad

De eerste avond brengen we met z’n allen aan kleine tafels in kaart wat we belangrijk vinden. En hoe we het willen doen. We horen daar vooral hoe anderen erover denken. Je wordt uitgenodigd om mee te doen met een volgende avond om de ideeën uit te werken tot een plan. Je mag je daarvoor aanmelden, maar dat hoeft niet. Na een aantal avonden doorwerken ligt er een plan dat aan het einde van het jaar naar de gemeenteraad gaat. We hopen dat die dat dan gaat goedkeuren.