Samen op weg naar een nieuwe gemeente!

Zoals u weet zijn de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (de ‘CBA’-gemeenten) van plan om per 1 januari 2022 te herindelen. In december 2018 hebben de drie gemeenteraden hiervoor een plan van aanpak opgesteld, getiteld: ‘Opschalen en verbinden’. En we zijn ‘goed op weg’! In onze gezamenlijke reis naar een nieuwe, toekomstbestendige gemeente zijn al diverse stappen gezet.

Samen onderweg

Alle informatie over het herindelingsproces en de locaties en datums van de visiebijeenkomsten vindt u op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl.