Samen op weg naar een nieuwe gemeente!

Zoals u weet zijn de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis van plan om per 1 januari 2022 te herindelen. Op 9 april 2020 hebben de vier gemeenteraden het zogenaamde herindelingsontwerp vastgesteld. Op 10 april 2020 is de termijn van 8 weken in werking getreden, waarin inwoners en buurgemeenten hun zienswijze mogen geven op dit voornemen tot herindeling van deze vier gemeenten. Hieruit volgt het zogenaamde herindelingsadvies.

Als alles volgens planning verloopt zullen de vier raden op 24 juni 2020 het herindelingsadvies vaststellen, dat wordt voorgelegd aan de provincie en dan achtereenvolgens aan het Ministerie van BZK, de Raad van State, de Tweede en tot slot de Eerste Kamer. In november 2021 vinden dan de herindelingsverkiezingen plaats voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Deze gemeente gaat dan per 1 januari 2022 van start.

Meer informatie

Kijk voor alle informatie over het herindelingsproces en voor het indienen van een zienswijze op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl.