Centrum Management Cuijk presenteert haar lange termijn visie

Publicatiedatum: Donderdag 9 juli 2020

wethouder Maarten Jilisen, burgemeester Wim Hillenaar, voorzitter CM Jozèf Rutten en centrum manager Clemens Binkhorst

Foto: wethouder Maarten Jilisen, burgemeester Wim Hillenaar, voorzitter CM Jozèf Rutten en centrum manager Clemens Binkhorst

Visie

Maandag 6 juli 2020 heeft het bestuur van het Centrum Management (CM) haar visie op de toekomst gegeven middels een uitgewerkt rapport van 37 bladzijden. Dit rapport is overhandigd aan burgemeester Wim Hillenaar en wethouder Economische Zaken Maarten Jilisen. In dit document zijn 6 thema’s benoemd waarop CM haar visie heeft geschreven. Deze thema’s zijn:

  • Promotie
  • Evenementen
  • Aanbod & concentratie
  • Ruimtelijke uitstraling
  • Parkeren & verkeer
  • Leefbaar & veilig

Volgens voorzitter Jozèf Rutten is niets in beton gegoten en zal deze visie als een “living document” voortdurend onderhevig zijn aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Een centrum houdt nu eenmaal altijd uitdagingen om toekomstbestendig te blijven.

Leidraad

Het ambitieuze plan is bedoeld als leidraad voor de diverse zaken die het CM op wil pakken en als informatie naar ondernemers, organisaties, gemeente en politiek om duidelijkheid te verschaffen in onze intenties. Graag wil het Centrum management, naast het nemen van haar eigen verantwoordelijkheden, het gesprek aangaan met alle partijen die in het centrum van Cuijk iets ondernemen en/of organiseren en een manier van  samenwerking zoeken om Cuijk beter op de kaart te zetten.