Collectevergunning

Direct regelen

Als u met uw organisatie geld wilt inzamelen voor een goed doel, heeft u een collectevergunning nodig. Er zijn twee verschillende vergunningen:

Incidentele collectevergunning

Deze vergunning is nodig voor een instelling/stichting/fonds die niet op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) staat vermeld, maar die een aanvraag kan doen voor een collecte in een zogenoemde “vrije periode”, zoals op het collecterooster is aangegeven. Hierbij wordt bij het CBF wel nagegaan of de instelling/stichting steunwaardig is. Het collecterooster wordt jaarlijks door het CBF uitgegeven.

Doorlopende collectevergunning

Deze vergunning kan worden verleend aan een instelling/stichting/fonds die op het collecterooster van het CBF staat vermeld. Deze instellingen hebben een keurmerk van het CBF. Het gaat hier om (nieuwe) landelijke instellingen, die in de regel een regionale of een plaatselijke afdeling hebben, maar in de gemeente Cuijk nog geen doorlopende vergunning hebben aangevraagd.

Kosten

Het aanvragen van een collectevergunning is gratis.

Voorwaarden

Landelijke collecte

Bij een landelijke collecte gaat de gemeente bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) na wat er over de organisatie bekend is. De vergunning wordt verleend als de organisatie een Keurmerk, Certificaat of Verklaring van geen bezwaar heeft. Dit zijn een soort kwaliteitsgaranties die worden afgegeven door het CBF.

Plaatselijke collecte

Bij een plaatselijke collecte bekijkt de gemeente of de opbrengst bestemd is voor een doel binnen de gemeente Cuijk. De gemeente gaat ook na of er op het gewenste moment van collecteren geen andere collecte gepland is. Als dat wel het geval is, overlegt de gemeente met u over een ander tijdstip.

Regels

De regels voor een collectevergunning vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? Downloaden in de App Store, Windows Store of Google Play Store een van onderstaande apps.

Over Uw Buurt app

logo Over mijn buurt app

OmgevingsAlert app

logo Omgevingsalert app