Conceptaanvraag (vooroverleg)

Direct regelen

Wij adviseren u om eerst een vooroverlegplan (conceptaanvraag) in te dienen voordat u een officiële aanvraag omgevingsvergunning indient. Het voordeel van een vooroverlegplan is dat u in een vroegtijdig stadium zonder volledige uitwerking van een officiële aanvraag en zonder hoge kosten inzicht krijgt in de aspecten die spelen en waarmee u rekening dient te houden. De gemeente kan onder andere uw plan dan toetsen aan de bestemmingsplanvoorschriften en eventueel redelijke eisen van welstand, onderzoeken welke onderdelen van uw plan vergunning plichtig zijn en bepalen of nog meer toestemmingen zijn vereist.

Bestemmingsplannen bekijken

De gemeente regelt in bestemmingsplannen waar en wat u mag bouwen en waar u terreinen en gebouwen voor mag gebruiken. Als u ergens (bouw-)plannen voor heeft, is het verstandig om na te gaan wat het bestemmingsplan toestaat. Ga voor het raadplegen van een bestemmingsplan naar de pagina Bestemmingsplannen bekijken. Wij adviseren u een deskundig adviseur in de hand te nemen om uw vooroverleg (conceptaanvraag) vorm te geven.

Om uw verzoek te kunnen beoordelen vragen wij u om tekeningen (voorzien van maten) van de bestaande en de gewijzigde situatie toe te voegen van:

  • perceel met alle bebouwing
  • plattegronden van alle verdiepingen met daarin het gebruik van de ruimtes
  • gevelaanzichten
  • eventuele foto’s van de bestaande situatie 

Duurzaam (ver)bouwen

Slim omgaan met energie is goed voor het milieu en kan u veel geld schelen. Daarnaast moeten vanaf 1 januari 2021 alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)-eisen. Dit is hét moment om na te denken over slimme duurzame maatregelen voor uw gebouw. In onderstaande documenten laten we u aan de hand van 15 tips zien waar u aan kunt denken op het gebied van energie, bouwmaterialen en natuur. Ook leest u hoe de gemeente u kan ondersteunen.

Tijdelijk langere behandeltermijn

Vanwege de aantrekkende bouw ontvangt de gemeente momenteel beduidend meer aanvragen. Hierdoor is de behandeltermijn langer dan gebruikelijk. Momenteel moet u rekening houden met een gemiddelde behandeltermijn van zeven weken. Dit is tijdelijk. We doen ons uiterste best om de achterstand weg te werken. Excuses voor het ongemak.

Digitaal aanvragen vooroverleg

U kunt het vooroverlegformulier digitaal invullen en de bijlagen in het formulier meteen toevoegen.

Uitslag beoordeling vooroverleg

De uitslag van de beoordeelde bouwplannen, in het kader van een vooroverleg, maken we zo spoedig mogelijk schriftelijk bekend. Als het plan afwijkt van het bestemmingsplan, melden we dat meestal tegelijkertijd. Vervolgens kunt u hiermee rekening houden bij de definitieve aanvraag omgevingsvergunning. U kunt geen bezwaar maken tegen de uitspraak van de conceptaanvraag.

Kosten

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het indienen van een vooroverleg. Bekijk de legesverordening voor een compleet kostenoverzicht.

Processchema

Bekijk hieronder een stappenschema van het verloop van een aanvraag vooroverleg.

Meer informatie

Heeft u de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan de gemeente om dit te beoordelen. Daarvoor vult u dit contactformulier (kies voor de optie overige vragen) in. 

Volg de ontwikkelingen in uw buurt

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? Downloaden in de App Store, Windows Store of Google Play Store een van onderstaande apps.

Over Uw Buurt app

logo Over mijn buurt app

OmgevingsAlert app

logo Omgevingsalert app