Bewegingsonderwijs

De combinatiefunctionarissen van de gemeente Cuijk zijn als vakleerkrachten bewegingsonderwijs verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de lessen bewegingsonderwijs. Hun doel is om de motorische fitheid van kinderen te verbeteren, dit is een essentieel onderdeel van fysieke fitheid en is van belang voor een actieve leefstijl. Dit doel bereiken de combinatiefunctionarissen door het verbeteren van de basiselementen. Naast het stimuleren van sport en bewegen, om een actieve leefstijl te bevorderen, is het ook van belang om specifiek aandacht te besteden aan het verbeteren van motorische fitheid zoals kracht, lenigheid en coördinatie. Dit zijn basiselementen die kinderen nodig hebben om fysiek actief te zijn.

Fit zijn

De combinatiefunctionarissen maken gebruik van een doorlopende leerlijn (vakwerkplan) die wordt toegepast op alle basisscholen. Daarnaast is er extra aandacht voor kinderen die minder vaak aan sporten deelnemen en minder vaak buiten spelen, omdat zij minder fit zijn. Maar natuurlijk wordt de actievere doelgroep ook meegenomen in de programma’s en activiteiten.

Sportverenigingen

Naast de lessen bewegingsonderwijs proberen ze zoveel mogelijk clinics/proeflessen te laten verzorgen door sportverenigingen uit de gemeente Cuijk. Dit om de kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten en met de diverse sportverenigingen uit de omgeving.