Wijkgerichte activiteiten

Naast de lessen bewegingsonderwijs zijn de combinatiefunctionarissen steeds actiever in de wijken. Het naschoolse sportaanbod van het basisonderwijs wordt steeds uitgebreider. Dit moet bijdrage aan een gestructureerde gezonde levensstijl, waarbij de Cuijkse kinderen met hun ouders bewust omgaan met gezondheid en beweging. Tevens zijn ze bezig om een aantrekkelijk sportaanbod te creëren waar meerdere doelgroepen bij betrokken worden. Deze initiatieven zijn kosteloos en worden voornamelijk in de vrije ruime in de wijk gelokaliseerd. Het kan voorkomen dat sommige activiteiten afhankelijk zijn van weersomstandigheden, in dit geval wordt er gekeken naar alternatieve locaties in de wijk. De gemeentelijke sporthallen kunnen hierbij een mogelijkheid zijn.

Buurtsportproject

Momenteel is er een buurtsportproject bezig voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar. In dit sportproject zijn er activiteiten in de buurt waar kinderen kunnen kennismaken met de sportthema’s uit de bakfiets, zoals: voetbal, basketbal, hockey, bootcamp en zo nog zes andere sportthema’s. De in totaal tien sportthema’s worden op de woensdagmiddag op drie verschillende locaties gehouden. De activiteit begint in de wijk Padbroek van 14:15 uur tot 15:00 uur op het nieuwe speelterrein bij het Integraal Kindcentrum Padbroek. Van 15:15 uur tot 16:00 uur vindt de activiteit in de heeswijkse kampen plaats op het Lavendelplein, en als laatste in de Valuwe bij de voetbalkooi aan de Vierlanderdreef.

De combinatiefunctionarissen staan open voor nieuwe input voor bestaande of nieuwe sportprojecten.