Voorwoord wethouder Jilisen

Publicatiedatum: Vrijdag 3 juli 2020

Beste ondernemers van gemeente Cuijk,

Afgelopen week vond voor de eerste keer een 1,5-meter-bedrijfsbezoek van het college plaats. In deze nieuwsbrief leest u meer over dit bezoek. Het is even wennen om op 1,5 meter afstand in gesprek te zijn, maar toch ook weer erg prettig om nader kennis te maken met de mensen achter de onderneming.

Als college kijken we met een goed gevoel terug op de afgelopen 3 maanden. We hebben alle zeilen bijgezet om u als ondernemer door deze periode heen te helpen. Maar we zijn nog niet klaar. Er zijn namelijk nog steeds branches die niet of niet volledig aan de slag zijn. Ook daar moeten we oog voor blijven houden.

Daarnaast hebben we nog geen volledig beeld over de gevolgen die ons nog te wachten staan. Dus we blijven u informeren over ondersteuningsmogelijkheden en daarnaast pakken we ook de draad weer op met lokaal economisch nieuws.  

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Maarten Jilisen, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket