Themabijeenkomst "omgevingsplan bedrijventerreinen Cuijk West"

Publicatiedatum: Dinsdag 4 juni 2019

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Deze wet biedt mogelijkheden om bestemmingsplannen flexibeler in te richten; met een verbrede reikwijdte en in de geest van de nieuwe Omgevingswet.

Graag nodigen wij u van harte uit voor de themabijeenkomst op donderdag 20 juni 2019 van 19.00 uur tot 20.30 uur in het gemeentehuis van Cuijk. Voor de bedrijventerreinen De Beijerd en ’t Riet (inclusief het Homburgterrein), Groot Heiligenberg en Heeswijkse Kampen (Ewinkel) is de gemeente Cuijk gestart met de voorbereidingen hierop. Inmiddels heeft de inventarisatie van de wensen en uitdagingen bij bewoners en/of ondernemers van de bedrijventerreinen plaatsgevonden via een enquête

Als belangrijkste thema’s zijn door de deelnemende bewoners en bedrijven onderstaande onderwerpen benoemd:

  1. Infrastructuur en bereikbaarheid (o.a. verkeer, parkeren, laden en lossen)
  2. Kwaliteit (o.a. beeldkwaliteit, bouwmogelijkheden)
  3. Klimaatbestendigheid / Duurzaamheid (o.a. groen, water, energiemaatregelen)

Na een korte presentatie van de resultaten uit de enquête en het programma van de avond gaan we aan de slag rond drie thematafels. Op grote kaarten willen we samen met u aangeven wat de waarden zijn die we willen behouden en wat we willen verbeteren.

Aanmelden

Deelname aan de themabijeenkomst kan via aanmelding: BTCuijkwest@cgm.nl

Vragen of opmerkingen

Neem dan contact op met Anneke Hozee, Ron Roefs of Vieky Brands via gemeente Cuijk: 0485-396600 of het ondernemersloket: 0485-396743. Of stuur uw mail aan BTCuijkwest@cgm.nl.