Cuijkse stier

Het beeldje De Cuijkse Stier

De Cuijkse Stier wordt toegekend en uitgereikt aan mensen die ertoe hebben bijgedragen dat de gemeente Cuijk in positieve zin bekendheid heeft gekregen of zal krijgen. De onderscheiding kan zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente Cuijk worden verleend.

Het kunstwerk van de bekende Rotterdamse kunstenaar Kees Timmer (1903-1978), die "De Stier" in 1958 voor de Wereldtentoonstelling in Brussel heeft vervaardigd, heeft model gestaan voor De Cuijkse Stier op de hoek Maasboulevard / Odiliadijk in Cuijk. De onderscheiding "De Cuijkse Stier" is vervaardigd van roestvrij staal en voorzien van een sokkel van natuursteen.

De Cuijkse Stier, het kunstwerk van de bekende Rotterdamse kunstenaar Kees Timmer (1903-1978), die "De Stier" in 1958 voor de Wereldtentoonstelling in Brussel heeft vervaardigd, staat model op de hoek Maasboulevard / Odiliadijk in Cuijk. De Cuijkse Stier is vervaardigd van roestvrij staal en voorzien van een sokkel van natuursteen.

De aanvraag

De aanvraag voor de Cuijkse Stier geschiedt door of namens het bestuur of de vereniging waar de vrijwilliger werkzaam is geweest. Een toelichting op de bijzondere wijze waarop de vrijwilliger zich ten behoeve van de Cuijkse gemeenschap heeft ingezet dient vermeld te worden.

De toekenning

De toekenning van deze onderscheiding geschiedt door het college van burgemeester en wethouders na ambtelijke advisering en toetsing. Ontvangers van de Cuijkse Stier worden bijgeschreven in een ereboek.

De uitreiking

Uitreiking van de Cuijkse Stier vindt plaats door of namens het college van burgemeester en wethouders tijdens een bijeenkomst die door de vereniging of door een koepelvereniging wordt georganiseerd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole Hout, bestuurssecretariaat gemeente Cuijk via telefoonnummer: 0485-396600 of via mail: nicole.hout@cgm.nl.