Wateroverlast De Vang

De gemeenteraad heeft op juni 2018 besloten de maatregelen genoemd in de rapportage stedelijke wateropgave gemeente Cuijk uit te voeren. Een van de maatregelen is de aanleg van een hemelwaterriool in De Vang te Beers. Het doel hiervan is om de ervaren wateroverlast op Vang weg te nemen in de toekomst.

Maatregelen

Hiervoor wordt er een regenwaterriool aangelegd die via de Vang naar het Spoor loopt, en dan via de speeltuin het water loost in de achterliggende sloot. Er zullen ook bovengronds wijzigingen aangebracht worden. Deze staan op het voorontwerp. Momenteel zijn we dit project aan het voorbereiden en aan het eind van het najaar worden deze werkzaamheden uitgevoerd volgens planning. Bekijk de ontwerptekeningen in de bijlagen.