Drank- en horecavergunning

Horecabedrijven en slijterijen, maar ook paracommerciële instellingen (sportkantines, bedrijfsrestaurants en buurt- en dorpshuizen), hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen. Bij horecabedrijven en paracommerciële instellingen moet de drank ter plaatse worden genuttigd, een slijterij mag alleen drank verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse.

Wanneer een vergunningaanvraag

U vraagt een drank- en horecavergunning aan als:

 • u een horecabedrijf start, overneemt of een nieuwe vestiging opent
 • u het interieur van een bestaande horecazaak dusdanig verbouwt dat de inrichting verandert
 • de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van VOF naar eenmanszaak

Voorwaarden

U kunt alleen een drank- en horecavergunning aanvragen als u:

 • 21 jaar of ouder bent
 • geen strafblad heeft
 • beschikt over een verklaring Sociale Hygiëne

Kosten

Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte via telefoonnummer 0485-396600 of via gemeente@cuijk.nl.

Aanvragen

Als u een drank- en horecavergunning wilt aanvragen, moet u altijd een afspraak maken met de gemeente via gemeente@cuijk.nl of telefonisch via 0485-396600. Tijdens het intakegesprek wordt u nader geïnformeerd over de procedure van de vergunningaanvraag.

Meenemen naar de afspraak

 • Geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • Plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • Officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Melding doen

U hoeft niet in alle gevallen een (nieuwe) drank- en horecavergunning aan te vragen. Soms kunt u volstaan met een melding. Dit geldt onder andere bij:

 • een nieuwe leidinggevende
 • een verbouwing van het bedrijf

Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Ruimte.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen acht weken of u een drank- en horecavergunning krijgt. Op het moment dat de gemeente nog wacht op stukken van uw kant, wordt de termijn tijdelijk stopgezet. Vraagt u de vergunning aan voor een vereniging of stichting? Dan krijgt u binnen zes maanden bericht.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? Downloaden in de App Store, Windows Store of Google Play Store een van onderstaande apps.

Over Uw Buurt app

logo Over mijn buurt app

OmgevingsAlert app

logo Omgevingsalert app