Duurzaamheid

Energievisie

Hoewel onze gemeente goed op weg is als het gaat om het verder verduurzamen van de geproduceerde energie (in 2015 werd 29% van de energie duurzaam opgewekt), is er nog een flinke weg te gaan.

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Hemelwater - regen, sneeuw en hagel - dat op uw dak valt wordt nu via uw regenpijp(en) afgevoerd naar het riool. Op deze pagina vindt u informatie over het afkoppelen van uw hemelwaterafvoer (regenpijp). Afkoppelen houdt in dat u uw regenpijp afkoppelt van het riool en het hemelwater laat infiltreren in de grond van uw tuin.

Duurzaamheidslening

U kunt bij de gemeente geld lenen om uw woning energiezuinig(er) te maken. Dit is de Duurzaamheidslening. Als woningeigenaar/bewoner van een bestaande woning in de gemeente Cuijk kunt u tegen gunstige voorwaarden geld lenen.

Energieloket

Wilt u als eigenaar aan de slag met energiebesparing? Kijk dan op de website Brabant Woont Slim. Het energieloket geeft informatie en hulpmiddelen voor het besparen van energie én informatie over de subsidiemogelijkheden. U kunt advies krijgen of offertes aanvragen bij lokale bedrijven.

Aardgasloos wonen

Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft Nederland zich gebonden aan maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is hiervan een belangrijk onderdeel.

Duurzaam bouwen

Met duurzaam bouwen kunt u uw maandelijkse energielasten beperken. Maar dat niet alleen. Duurzame woningen zijn gezonder en comfortabeler voor bewoners dan reguliere woningen. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen en is daarmee beter voor het milieu dan een traditionele woning.

Regionale Energiestrategie: stap voor stap naar een duurzame regio

Nederland heeft de ambitie om de CO2-uitstoot terug te dringen. De eerste grote stap is een CO2-reductie van 49 procent in 2030 en de tweede stap 95 procent in 2050. In Nederland maken 30 regio’s een strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een Regionale Energiestrategie (RES).

Elektrisch rijden

Het aantal elektrische auto´s in Nederland stijgt hard. En dat is positief, want elektrisch rijden is beduidend duurzamer dan rijden op benzine of diesel. Daarom plaatst de combinatie Vattenfall - Heijmans 2500 nieuwe laadpunten in de provincies Brabant en Limburg.

Initiatieven van inwoners

Inwoners van de gemeente Cuijk organiseren zelf duurzame initiatieven. Ontdek hier welke initiatieven er al zijn.

Duurzaamheidsplan

December 2016 is het duurzaamheidsplan Cuijk vastgesteld. Dit duurzaamheidsplan ademt veel ambitie uit, maar wel met voldoende realiteitszin. Daarbij is de insteek dat de realisering van het plan alleen kan slagen als naast de gemeentelijke organisatie, de gehele Cuijkse samenleving actief meedoet om zijn leefomgeving duurzamer, en daarmee mooier, gezonder en leuker te maken!