Duurzaamheid

Duurzaamheidslening

Wilt u uw woning energiezuiniger maken om daarmee uw woonlasten te verlagen en bij te dragen aan een beter milieu? Vanaf januari 2018 kunt u als inwoner een lening aanvragen bij de gemeente Cuijk mits u maatregelen treft in uw koopwoning die ten goede komen aan de duurzaamheid van uw woning. U kunt bijvoorbeeld uw woning laten isoleren of een warmtepomp laten installeren.

Initiatieven van inwoners

Inwoners van de gemeente Cuijk organiseren zelf duurzame initiatieven. Ontdek hier welke initiatieven er al zijn.

Duurzaam bouwen

Met duurzaam bouwen kunt u uw maandelijkse energielasten beperken. Maar dat niet alleen. Duurzame woningen zijn gezonder en comfortabeler voor bewoners dan reguliere woningen. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen en is daarmee beter voor het milieu dan een traditionele woning.

Duurzaam reizen

Het aantal elektrische auto´s in Nederland stijgt hard. En dat is positief, want elektrisch rijden is beduidend duurzamer dan rijden op benzine of diesel. Daarom plaatst de combinatie Nuon - Heijmans 2500 nieuwe laadpunten in de provincies Brabant en Limburg. Alle laadpunten worden voorzien van 100% windenergie uit één van Nuons windparken in Nederland. Door elektrisch te rijden draagt u dus bij aan een schonere en stillere omgeving.

Duurzaamheidsplan

December 2016 is het duurzaamheidsplan Cuijk vastgesteld. Dit duurzaamheidsplan ademt veel ambitie uit, maar wel met voldoende realiteitszin. Daarbij is de insteek dat de realisering van het plan alleen kan slagen als naast de gemeentelijke organisatie, de gehele Cuijkse samenleving actief meedoet om zijn leefomgeving duurzamer, en daarmee mooier, gezonder en leuker te maken!

Energieloket

Wilt u als eigenaar aan de slag met energiebesparing? Kijk dan op de website Brabant woont slim. Het energieloket geeft informatie en hulpmiddelen voor het besparen van energie én informatie over de subsidiemogelijkheden. U kunt advies krijgen of offertes aanvragen bij lokale bedrijven.

Energievisie

Hoewel onze gemeente goed op weg is als het gaat om het verder verduurzamen van de geproduceerde energie (in 2015 werd 29% van de energie duurzaam opgewekt), is er nog een flinke weg te gaan.

Aardgasloos wonen

Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft Nederland zich gebonden aan maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is hiervan een belangrijk onderdeel.