Duurzaamheidsplan

December 2016 is het duurzaamheidsplan Cuijk vastgesteld. Dit duurzaamheidsplan ademt veel ambitie uit, maar wel met voldoende realiteitszin. Daarbij is de insteek dat de realisering van het plan alleen kan slagen als naast de gemeentelijke organisatie, de gehele Cuijkse samenleving actief meedoet om zijn leefomgeving duurzamer, en daarmee mooier, gezonder en leuker te maken!

Aan de slag met acht thema's

De wegen naar een duurzaam Cuijk in 2045 bewandelen we via een achttal thema’s waaronder verschillende projecten hangen. Deze zijn ontstaan tijdens het openbare duurzaamheidsdebat met de gemeenteraad en externe partijen in juni 2016: 

  1. Natuurlijk Cuijk
  2. Energiek Cuijk
  3. Klimaatbestendig Cuijk
  4. Duurzaam mobiel Cuijk
  5. Circulair Cuijk
  6. Collectief Cuijk
  7. Gezond Cuijk
  8. Voorbeeldig Cuijk

Bent u benieuwd naar het beleid en/of de projecten? Bekijk het duurzaamheidsplan in magazinevorm (PDF), het definitief vastgestelde duurzaamheidsplan (PDF) en projectenboek (PDF) over Duurzaam Cuijk.