Energievisie

Onze gemeente is goed op weg als het gaat om het verder verduurzamen van de geproduceerde energie. In 2015 werd 29% van de energie duurzaam opgewekt. Maar er is nog een flinke weg te gaan.

De Energievisie is opgesteld om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden die de gemeente Cuijk heeft om nog meer duurzame energie op te wekken. In de gemeente Cuijk wordt jaarlijks een kleine 4.000 terajoule (TJ) aan energie verbruikt voor transport (inclusief snelwegen), wonen en industrie. Om echt energieneutraal te worden, moeten we de komende jaren inzetten op enerzijds besparing en anderzijds het opwekken van duurzame energie. In de Energievisie zijn verschillende technische mogelijkheden van commercieel inzetbare bronnen onderzocht. Uit deze cijfers blijkt dat een mix van maatregelen nodig is, waarin zonne-energie een grote rol speelt.