Enquête onder bewoners en ondernemers bedrijventerreinen Cuijk-West

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Deze wet biedt mogelijkheden om bestemmingsplannen flexibeler in te richten; met een verbrede reikwijdte en in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Voor de bedrijventerreinen De Beijerd en ’t Riet (inclusief het Homburgterrein), Groot Heiligenberg en Heeswijkse Kampen (Ewinkel) is de gemeente Cuijk gestart met de voorbereidingen hierop. Als eerste willen we inventariseren welke wensen en uitdagingen u ervaart als bewoner en/of ondernemer van uw bedrijventerrein. Hiervoor hebben wij twee enquêtes opgesteld: één voor bewoners en één voor ondernemers.

Wensen en uitdagingen

Om een goed beeld te krijgen vragen wij u als bewoner en/of ondernemer van de bedrijventerreinen Cuijk-West om deze enquête in te vullen. Op basis van alle via de enquêtes ingebrachte wensen en uitdagingen gaan we samen met u op zoek naar mogelijke uitwerkingen en oplossingen.

Bewoners

Voor bewoners betekent de nieuwe Omgevingswet bijvoorbeeld dat we in het bestemmingsplan - naast de normale regels over het bouwen en de mogelijke functies - ook regels kunnen opnemen voor andere thema’s die te maken hebben met uw leefomgeving,  zoals duurzaamheid, beeldkwaliteit of (verkeers-)veiligheid.

Ondernemers

Via de ondernemersenquête willen we daarnaast ook inzicht krijgen in de lokale ruimtebehoefte van in Cuijk gevestigde ondernemers. Zo kunnen we er voor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende ruimte beschikbaar is voor ondernemers en kunnen we een goed ondernemersklimaat blijven garanderen.

Vervolg

Na de uitwerking van de uitkomsten van beide enquêtes, organiseert de gemeente Cuijk enkele themabijeenkomsten voor (belangstellende) ondernemers en bewoners, die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen. U ontvangt natuurlijk een uitnodiging voor deze bijeenkomsten. Het programma van de bijeenkomsten wordt samengesteld op basis van de resultaten uit de enquêtes.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Anneke Hozee van Werkorganisatie CGM via anneke.hozee@cgm.nl.

Enquêtes

U bent bewoner van één van de bedrijventerreinen? Ga dan naar de enquête voor bewoners. Het invullen van de enquête duurt slechts 3 minuten. U kunt de enquête invullen tot en met zondag 30 juni 2019.

U bent ondernemer op één van de bedrijventerreinen? Ga naar de enquête voor ondernemers Het invullen van de enquête duurt slechts 5 minuten. U kunt de enquête invullen tot en met zondag 30 juni 2019.