Evenement organiseren

Direct regelen

COVID-19

In verband met de COVID-19 pandemie zijn evenementen momenteel nog verboden maar is echter wel besloten om aanvragen weer in behandeling te gaan nemen. Bekijk de voorwaarden onder + COVID-19 / Evenementen. 

Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u in principe een vergunning nodig. Voor bepaalde kleinschalige evenementen is een melding echter voldoende. Voorbeelden van evenementen zijn een vlooienmarkt, festival, optocht, buurtfeest, sponsorloop of een ballonnenwedstrijd.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft voor uw evenement of dat een melding volstaat? Dan kunt u contact opnemen met het team Ruimte via gemeente@cuijk.nl. Hiermee krijgt u een maatwerkadvies over alle vergunningen, ontheffingen en meldingen die u moet aanvragen/doen voor het organiseren van uw evenement.

Organisatoren van evenementen die jaarlijks terugkeren (bijvoorbeeld het Cuijk on Ice) of organisatoren die meerdere evenementen in één jaar organiseren, kunnen bij de gemeente een meerjarige of een jaarvergunning aanvragen. Als organisator van zo’n evenement hoeft u dit dan niet elk jaar opnieuw of meerdere keren per jaar te doen. De gemeente Cuijk heeft deze mogelijkheid ingevoerd om de regeldruk voor organisatoren te verminderen en de dienstverlening te verbeteren. Of uw evenement in aanmerking komt voor een meerjarige of jaarvergunning, hangt af van een aantal factoren. Hier kunt u lezen welke factoren van belang zijn.

Let op: aanvraag circus

De gemeente Cuijk hanteert een apart beleid voor de aanvraag van speelvergunningen voor circussen. Neem voor meer informatie hierover contact op met team ruimte via 0485-396600 of gemeente@cuijk.nl.

COVID-19 / Evenementen

In verband met de COVID-19 pandemie zijn evenementen momenteel nog verboden en het verloop van de coronacrisis blijft onzeker. Vanwege de hoopvolle verwachtingen in combinatie met lange voorbereidings- en doorlooptijden, is echter wel besloten om aanvragen voor evenementen weer in behandeling te gaan nemen met de volgende aanpak:

  • Meldingen van evenementen en aanvragen voor evenementen worden op de reguliere wijze zo compleet mogelijk ingediend
  • De organisatie geeft daarbij zo goed mogelijk aan hoe omgegaan zal worden met eventuele coronamaatregelen. Het uitwerken van meerdere scenario’s is aan te bevelen
  • Alles wat al door de gemeente en de adviserende diensten opgepakt kan worden, zal voorbereid en beoordeeld worden op reguliere wijze
  • Er zijn een aantal aspecten die op dit moment nog niet (volledig) opgepakt kunnen worden, omdat we nog niet weten welke maatregelen er ten tijde van het evenement zullen gelden. Deze zullen daarom uitgesteld worden. Houd er dus bijvoorbeeld rekening mee dat u in een later stadium nog een Covid-19 plan moet aanleveren dat aansluit bij de dan geldende maatregelen en dat het kan voorkomen dat u als gevolg daarvan nog een aantal zaken bij moet stellen

Tot slot willen wij u voor de voorbereiding van het organiseren van uw evenement nog wijzen op het volgende.

  • De lijn van het kabinet zal worden gevolgd en dus wordt gewerkt op basis van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
  • Zo lang er landelijke maatregelen in verband met Covid-19 gelden, zijn organisatoren van samenkomsten verplicht om aan te tonen dat zij en hun bezoekers zich aan de geldende regelgeving kunnen en zullen houden
  • De gemeente zal binnen de geldende regelgeving ten aanzien van Covid-19 proactief meedenken in mogelijkheden
  • Wel waarschuwen wij ervoor dat evenementen misschien toch niet of slechts onder strikte voorwaarden mogelijk zijn in 2021

Evenementenvergunning aanvragen of -melding doen

Zodra duidelijk is wat u voor uw evenement moet indienen of aanvragen. Klik bovenaan de pagina op "Direct regelen" en log in met uw DigiD om een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Voor een vergunning of een melding wordt hetzelfde formulier gebruikt. De bijlagen kunt u ook digitaal versturen. Als u er honderd procent zeker van bent welke vergunningen, ontheffingen of melding u nodig heeft, dan kunt u ook direct het online formulier invullen.

Om de aanvraag of melding voor uw evenement digitaal in te dienen, heeft u een DigiD nodig. 

DigiD gebruikt u voor het regelen van een evenementenvergunning of melding als privépersoon. Uw naam als organisator komt dan op het formulier te staan. Dit betekent dat u onder meer aansprakelijk bent voor de legeskosten en voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt door het evenement.

Indieningstermijnen

Wij vragen u om uw evenement zo vroeg mogelijk te melden of een vergunning aan te vragen.

Afhankelijk van de grootte van uw evenement varieert de aanvraagtermijn van 2 weken voor de start bij een melding evenement, tot 16 weken voor de start bij grote evenementen.

Als uw melding of aanvraag niet op tijd wordt ingediend, loopt u het risico dat we uw melding of aanvraag niet meer in behandeling kunnen nemen en uw evenement niet kan plaatsvinden.

Vragen

Heeft u vragen over het online aanvragen of melden van evenementen? Neem contact op met afdeling Ruimte via telefoonnummer 0485 -396600 of stuur een e-mail naar gemeente@cuijk.nl.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? Downloaden in de App Store, Windows Store of Google Play Store een van onderstaande apps.

Over Uw Buurt app

logo Over mijn buurt app

OmgevingsAlert app

logo Omgevingsalert app