Fietsbrug Cuijk – Mook

Om gemakkelijk en snel op en neer te kunnen fietsen van Cuijk naar Nijmegen, wordt een snelle fietsroute aangelegd, het MaasWaalpad. Een essentieel onderdeel van deze route is een fiets-, tevens wandelbrug over de Maas.

Voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van deze brug is een aanbestedingstraject uitgezet. Na een voorselectie hebben uiteindelijk twee bedrijven offerte uitgebracht. Bouwcombinatie ZÜBLIN-HSM kwam daarbij als beste uit de bus. Deze bouwcombinatie heeft nu de brug in aanbouw. In september 2020 vindt de oplevering plaats.

Brug

De brug bestaat globaal uit drie gedeelten. Aan de zijde van Cuijk en aan de zijde van Mook wordt, over de uiterwaarden heen, een aanbrug gebouwd. Deze zijn van beton. De hoofdoverspanning (boven de Maas) is 145 meter lang en wordt geheel in staal uitgevoerd. De brug krijgt een voetpad en een fietspad en is nadrukkelijk niet bedoeld en ook niet ontworpen voor (toekomstig) autoverkeer. Wel kunnen kleine dienst-, nood- en hulpverlenings-voertuigen over de brug rijden. De realisatie van de brug is een samenwerkingsproject van de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en de gemeenten Cuijk en Mook en Middelaar.

Documenten met informatie

Tijdens de voorbereidingen voor de bouw van de brug werd een informatieavond gehouden voor het publiek. Daar waren panelen te zien met onder andere informatie over het ontwerp, de constructie, het landschapsplan. Bekijk hieronder de panelen als pdf.

IJkmomenten

Bij de bouw van de brug zijn diverse ijkmomenten aangewezen. Van deze momenten worden foto’s gemaakt. Bekijk hieronder per ijkmoment de beschikbare foto's.

De start van de bouw

In juni 2019 begon de bouw, de burgemeesters van de gemeente Mook en Middelaar en de gemeente Cuijk verrichtten de starthandeling, daarbij geholpen door leerlingen van basisschool ’t Startblok te Cuijk.

Sfeerbeeld tafel met gebak  Sfeerbeeld burgemeester in gesprek met kinderen

Sfeerbeeld kinderen  Openingsspeech met brug op achtergrond

Onthulling naambord brug  Kinderen helpen met zand scheppen

Sfeerbeeld kinderen scheppen zand  Groepsfoto met alle kinderen

Het bouwen van de pijlers

Op geboorde funderingspalen werd een funderingsvloer aangebracht; een soort dikke, betonnen vloer die aan de bovenzijde gelijk ligt met het maaiveld. Deze vloer zorgt er voor dat het gewicht van de brug verdeeld wordt over de funderingspalen. Omdat de funderingspalen op een zogenaamde “vaste grondlaag” staan, voorkomt dit het verzakken van de brug. De pijlers zijn gemaakt van beton, voorzien van wapeningsstaal.

Heimachine aan het werk  Heimachine met medewerker

Heimachine aan het werk  Hijskraan aan het werk

Betonnen brugdelen  Betonnrn brugdelen

Betonnen brugdelen  Betonnen brugpijler

Transport en plaatsen aanbruggen

Op de pijlers werd een aanbrug gebouwd. Met aanbrug wordt hier bedoeld het bruggedeelte boven de uiterwaarden. Dit bruggedeelte verbindt de fietsroute - op dezelfde hoogte als de spoordijk - met de hoofdoverspanning. De hoofdoverspanning is het bruggedeelte dat straks over het water loopt.

Voor de bouw van de aanbrug zijn betonnen brugdekliggers nodig. Deze prefab betonnen liggers zijn door bouwcombinatie Züblin-HSM ingekocht bij de firma Romein. De liggers zijn in een fabriek in Oosterhout (N.Br.) gefabriceerd en in februari/maart 2020 met vrachtwagens over de weg aangevoerd. Vervolgens zijn ze gemonteerd op de steunpunten in de uiterwaarden. De prefab liggers hebben een lengte van circa 30 tot 40 meter per stuk.

Transport brugdeel  Plaatsing brugdeel met hijskranen

Plaatsing brugdeel  Plaatsing brugdeel

Bouw van de hoofdoverspanning in Schiedam

De hoofdoverspanning is gebouwd door HSM Steel Structures in Schiedam. De hoofdoverspanning is geheel van staal, 145 meter lang, 6 meter breed en weegt ongeveer 460 ton.

Brugdeel in fabriek  Brugdeel in fabriek

Brugdeel op locatie nieuwe brug  Nieuwe fietsbrug

Close up nieuwe fietsbrug  Nieuwe fietsbrug zijaanzicht

Transport en inhijsen hoofdoverspanning

Op donderdag 14 mei 2020 arriveerde de hoofdoverspanning in Cuijk. De dagen daaraan voorafgaand werd deze op pontons van Schiedam naar Cuijk gevaren.

Op zaterdag 16 mei 2020 werd de hoofdoverspanning op haar plaats gevaren en gehesen. De hoofdoverspanning verbindt nu de aanbruggen die in het voorjaar aan beide zijden van de Maas over de uiterwaarden werden gebouwd en maakt daarmee feitelijk de fietsbrug (ruwbouw) compleet. Transport en inhijsen kon op veel aandacht rekenen van pers en publiek. Bekijk hieronder de beelden en foto's.

Beelden van de werkzaamheden

Foto's transport hoofdoverspanning

Transport brugdeel  Transport brugdeel

Transport brugdeel  Transport brugdeel

Transport brugdeel  Transport brugdeel

Transport brugdeel  Transport brugdeel

Foto's inhijsen hoofdoverspanning

Inhijsen hoofdoverspanning brug  Inhijsen hoofdoverspanning brug

Inhijsen hoofdoverspanning brug  Inhijsen hoofdoverspanning brug

Inhijsen hoofdoverspanning brug  Inhijsen hoofdoverspanning brug

Inhijsen hoofdoverspanning brug  Brug op zijn  plaats vanaf de oever

Asfalteren en afrondende werkzaamheden

Nu de fietsbrug tot zover gereed is, volgt de fase van de afrondende werkzaamheden. Het asfalteren en afwerken van het laatste gedeelte van de route, het plaatsen van verlichting, het planten van bomen, het inzaaien van gras etcetera.

Werkzaamheden voorbereiding aanleg wegdek  Voorbereiding aanleg wegdek

Voorbereiding aanleg wegdek  Voorbereiding aanleg wegdek

Asfalteren wegdek  Asfalteren wegdek

Opening en ingebruikname van fietsbrug en –route

Op 26 september 2020 werd de fietsbrug, De Maasover, en de volledige, snelle fietsroute, MaasWaalpad, officieel in gebruik genomen. Het project werd daarmee afgerond. Een toekomstbestendige, duurzame (fiets)verbinding is gerealiseerd. Inmiddels maken al velen gebruik van de aantrekkelijke route.

Maaswaalpad  Maaswaalpad viaduct

Maaswaalpad met fietsers op fietspad  Maaswaalpad bij begin fietsbrug

Impressieafbeelding van fietsers op fietsbrug  Nog een impressieafbeelding van fietsers op de fietsbrug