Gebruiksmelding en omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Gebouwen moeten brandveilig zijn. Gaat u voor het eerst een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk gebruiken? Dan kan het zijn dat u een melding moet doen voor brandveilig gebruik. In andere gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Soms heeft u deze omgevingsvergunning al nodig voor het (ver)bouwen van het gebouw.

Gaat u als particulier een woning bewonen? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen of melding te doen voor brandveilig gebruik.

Melding of omgevingsvergunning

Voor bepaalde gebouwen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Denkt u dan aan basisscholen en zorginstellingen. Voor het gebruik van andere bouwwerken volstaat mogelijk alleen een melding. Het kan ook zijn dat er voor uw situatie geen melding- of vergunningplicht nodig is. 

Gebruiksmelding

U moet een gebruiksmelding doen wanneer u:

  • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan vijftig personen tegelijk gaat laten verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen)
  • een woning kamergewijs gaat verhuren
  • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 gaat voldoen

Vergunningplicht

U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken nodig wanneer u:

  • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan tien personen. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis
  • dagverblijf biedt aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar. Bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf
  • dagverblijf biedt aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen

Let op! Vraagt u geen omgevingsvergunning aan voor brandveilig gebruik van het gebouw, terwijl dit wel had gemoeten, dan bent u strafbaar.

Omgevingsloket

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. U kunt de aanvraag meteen digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag of melding alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Melding doen

Doe de melding minimaal vier weken voordat u het gebouw gaat gebruiken. Vermeld hierbij dat het om een ‘gebruiksmelding’ gaat. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan. De gemeente kan naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden. Vier weken na acceptatie mag u het gebouw gebruiken.

Vergunning aanvragen

Dien de aanvraag ruim van tevoren in. U mag het gebouw namelijk niet gebruiken voordat u de vergunning heeft. De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen zes weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bouwbesluit 2012

Sinds 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van toepassing en zijn de landelijke eisen voor het brandveilig gebruik van bouwwerken hierin geregeld. Deze eisen gelden voor alle gebouwen en andere bouwwerken en voor elke vorm van gebruik.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? Downloaden in de App Store, Windows Store of Google Play Store een van onderstaande apps.

Over Uw Buurt app

logo Over mijn buurt app

OmgevingsAlert app

logo Omgevingsalert app