Gemeenteraad

De gemeenteraad telt negentien raadsleden en acht fracties. De griffier ondersteunt de raad.

Aantal zetels per politieke partij

Samenstelling raad

Hieronder vindt u de samenstelling van de raad. Nevenfuncties raad en commissies (PDF) moeten openbaar worden gemaakt. Dit overzicht is gebaseerd op de van de leden ontvangen informatie.