Griffie

De griffier adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en de commissies. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken, is de schakel tussen college/organisatie en de raad en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan hij een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

De griffier werkt intensief samen met de burgemeester en de secretaris. De griffier doet dat niet alleen. Hij is hoofd van de griffie, de organisatie van de gemeente die ondersteuning biedt aan de raad.

Ook u kunt rekenen op de griffier! Zoeken inwoners en instanties contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen, etcetera? Dan staat de griffier voor hen klaar. Kijk voor meer informatie over deze mogelijkheden bij meedoen.

Contactgegevens griffie