Groeninrichting Look - Heeswijkse kampen

Via deze weg informeren we u over onze wens om de groenstrook aan de achterzijde Look en Wijnruit aan te pakken. De groenstrook ligt aan de noordzijde van het Heeswijkse Park, aan de zuidzijde van de particuliere tuinen. We willen ons voorstel met jullie bespreken en nodigen jullie hiervoor uit.

Ontwerpvoorstel

Ter voorbereiding hebben we met bureau Knopp een voorstel gemaakt. We willen dit graag met u delen en bieden u daarom de gelegenheid een presentatie bij te wonen waarin het project wordt toegelicht. We doen dit tegenwoordig via een video-bijeenkomst waarin ook ruimte is voor het stellen van vragen. Voor de mensen die niet in de gelegenheid zijn is hier het ontwerpvoorstel met een toelichting (PDF. 6,4MB) in alle rust te bekijken.

Presentatie

De presentatie (video-bijeenkomst) is op maandag 31 mei 2021 van 16:00 tot 17:00 uur, we reserveren er 60 minuten voor. U moet zich hiervoor uiterlijk vrijdag 28 mei 2021 aanmelden door uw naam en adres te mailen aan jeroen.vanhagen@cgm.nl. U ontvangt vervolgens de koppeling naar de video-bijeenkomst waarmee u op eerder genoemd tijdstip digitaal aan kunt sluiten.

Mocht u de koppeling naar de presentatie niet hebben ontvangen sluit dan aan via onderstaande link.

We vertrouwen er op u hiermee goed te hebben geïnformeerd en zie u graag bij de online presentatie.

Vragen

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Jeroen van Hagen van de afdeling Openbare werken via 0485-396600 of per email jeroen.vanhagen@cgm.nl.