Groeninrichting Zoetsmeerweg

Vanaf april dit jaar is het ontwerptraject voor de herinrichting van het groen in de Zoetsmeerweg opgepakt. In een videobijeenkomst op 29 april 2021 is het voorlopige ontwerp besproken en zijn een aantal opmerkingen door bewoners geplaatst. Dit heeft op onderdelen tot wijzigingen in het ontwerp geleid. Over het geheel gezien kunnen we stellen dat het ontwerp goed is ontvangen. We informeren u nu over het definitieve ontwerp en de doorgevoerde wijzigingen. Bekijk hier het ontwerp groenvoorziening Zoetsmeerweg (PDF. 1MB).

Tijdens de videobijeenkomst zijn een aantal verzoek tot aanpassing genoemd. Onderstaand worden ze toegelicht.

Fruitboomgaard

Bewoners geven aan graag de notenboom te behouden.

We hebben een deskundige op het gebied van fruitbomen de situatie laten beoordelen. Er is een advies uitgekomen welke wij overnemen in het ontwerp. De notenboom blijft daarbij behouden. Op de tekening van de fruitboomgaard (PDF. 70KB) staan de soorten te behouden en te verwijderen.

Picknickplaats en paden in fruitboomgaard

Bewoners geven aan liever één plek met twee picknicktafels in de boomgaard te hebben i.p.v. twee aparte plaatsen. Ook de aanleg van een slingerend pad is niet gewenst omdat de locatie daar te klein voor is.

We nemen het verzoek over. We plaatsen de picknicktafels bij elkaar zonder paden. Aan de korte zijdes en de lange achterzijde komt een veldesdoorn haag waarmee de boomgaard een nette  omranding heeft en vanaf de straat open blijft. De bomen kunnen na een goede onderhoudsbeurt vrij uitgroeien.

Picknickplaats ter hoogte van Putselaar 6

Bewoners vragen de picknicktafel ter hoogte van Putselaar 6 aan de overzijde een plek te geven.

We nemen het verzoek over. We plaatsen de picknicktafel onder de bomen voor nummer 5. Daarmee staat de tafel ver van alle woningen af en toch in het zicht voor passanten met de fiets.

Vervolg

Op basis van het definitieve ontwerp zoeken we een aannemer om het werk uit te voeren. Uitvoering gebeurt na de zomervakantie in de 2e helft van 2021. We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jeroen van Hagen van de gemeente Cuijk via email jeroen.vanhagen@cgm.nl of telefonisch via 0485-396600.