Groeninrichting Zoetsmeerweg

Met de aanleg van de randweg is het groen aan de Zoetsmeerweg niet aangepast terwijl daar wel aanleiding voor was. We willen er alsnog gezamenlijk iets moois van maken.

Samen met bureau PUUR Landschap is een ontwerp gemaakt. We willen het ontwerp graag met u delen en bieden u daarom de gelegenheid een korte presentatie bij te wonen waarin het ontwerp wordt toegelicht. Omdat een fysieke bijeenkomst nu niet mogelijk is doen we dit online via een Zoom presentatie. Tijdens de presentatie is er ook ruimte voor het stellen van vragen. Voor de mensen die niet in de gelegenheid zijn de presentatie bij te wonen is het ontwerp met een toelichting hieronder in alle rust te bekijken.

Het ontwerp

Met de komst van de N264 is de Zoetsmeerweg een verkeersluwe weg geworden. Nu de infrastructuur is aangelegd is het tijd voor een passende groene inpassing van de nieuwe weg. De Zoetsmeerweg ligt op de overgang van het Oude rivierenlandschap naar het Broeklandschap. Kenmerkend voor het oude rivierenlandschap zijn de houtwallen, bomenrijen, boomgroepen en kleine bospercelen. Afgewisseld met hoogstamfruitboomgaarden.

Deze bouwstenen worden gebruikt om Haps via de Zoetsmeerweg een nieuwe groene en herkenbare entree te geven. Deze groene entree krijgt vorm door een boomweide aan weerszijden van de weg. In de boomweide wordt de Winterlinde (Tilia cordata ‘Greenspire’) gebruikt. Deze boom heeft een eironde vorm, een gele herfstkleur en is ongevoelig voor luis. Naast zijn sterke verschijningsvorm is deze boom waardevol in het kader van biodiversiteit.

De Zoetsmeerweg wordt begeleid door sloten. Deze begeleiding wordt versterkt door een combinatie met bloemrijke bermen en een haag. De haag wordt aangeplant met Veldesdoorn (Acer campestre) waardoor het een eenheid vormt met de bestaande blokhagen op de t-splitsing Zoetsmeerweg – St. Hubertseweg.

Langs de percelen ter hoogte van Zoetsmeerweg 5 wordt een struweelrand van bosplantsoen (zonder boomvormers) geplant om het beeld van de groene entree te versterken en meer biodiversiteit te realiseren in zowel flora als fauna. Bosplantsoen bestaat uit opgaande inheemse struiken zoals Hazelaar, Vuilboom, Hondsroos, Gelderse Roos en Zwarte Appelbes. Dit soort bosschages zijn aantrekkelijk voor o.a. vogels, kleine zoogdieren, vlinders en bijen.

Ten zuiden van de Zoetsmeerweg 2 ligt een bestaande fruitboomgaard. Deze boomgaard zal worden opgewaardeerd met nieuwe hoogstamfruitbomen en volledig omheind worden met een Veldesdoorn haag. Door de fruitboomgaard loopt een smal pad. Door deze ingrepen zal de fruitboomgaard een kleine verblijfsplek worden waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en fruit kunnen plukken. Gewoon een fijne plek om even te komen.

Langs de Zoetsmeerweg worden 3 picknickplekken ingericht, twee in de fruitboomgaard en één langs het fietsknooppunt. Wij zijn van mening met deze inrichting een waardige entree voor Haps te maken waar je als passant en aanwonende graag verblijft.

Bekijk hier de tekeningen

De presentatie

Er is op donderdag 29 april 2021 om 16:00 uur een online presentatie van ongeveer 30 minuten via Zoom. U moet zich hiervoor uiterlijk woensdag 28 april 2021 aanmelden door uw naam en adres te mailen naar jeroen.vanhagen@cgm.nl. U ontvangt vervolgens de koppeling naar de Zoom presentatie waarmee u op 29 april 2021 digitaal aan kunt sluiten.

Mocht u de koppeling naar de presentatie niet hebben ontvangen sluit dan aan via onderstaande link.

We zien u graag bij de online presentatie.

Op- of aanmerkingen

Tot 14 mei 2021 heeft u de gelegenheid op- en aanmerkingen door te geven aan Jeroen van Hagen via jeroen.vanhagen@cgm.nl.

Na 14 mei 2021 worden de reacties verwerkt tot een definitief ontwerp. Vanaf 1 juni 2021 is het ontwerp op deze site terug te zien met uitleg hoe reacties zijn verwerkt.

Vragen

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Jeroen van Hagen van de afdeling Openbare werken via 0485-396600 of per email jeroen.vanhagen@cgm.nl.