Huis- en gedragsregels

Bezoekers van het gemeentehuis moeten de volgende huis- en gedragsregels in acht nemen.

Twaalf gedragsregels

 1. U dient zich volgens de algemeen gangbare fatsoensregels te gedragen
 2. U mag geen medewerkers of andere aanwezige personen slaan, trappen of bespugen 
 3. U mag in het gemeentehuis en in het gebouw van de Intergemeentelijke Sociale Dienst niet schelden, vloeken of schreeuwen 
 4. U mag niemand bedreigen of intimideren 
 5. U mag geen racistische of seksistische opmerkingen maken 
 6. U mag geen wapens mee naar binnen nemen
 7. Dieren worden niet toegelaten 
 8. U mag binnen het hele gemeentehuis en het Welzijnsplein niet roken en geen alcohol of drugs gebruiken 
 9. U mag geen vernielingen aanrichten of muren bekladden
 10. U dient de wachtruimten en de spreekkamers schoon te houden 
 11. Door u aangerichte schade wordt op u verhaald
 12. U dient zich volgens de algemeen gangbare fatsoensregels te gedragen

Elke bezoeker is verplicht:

 • zich respectvol te gedragen naar een medewerker
 • aanwijzingen van een medewerker op te volgen
 • zich te legitimeren als een medewerker daarom verzoekt

Ook buiten het gemeentehuis moet elke bezoeker deze regels in acht te nemen bij contacten met medewerkers van de gemeente.

Sancties

Een bezoeker die zich niet houdt aan deze regels kan geconfronteerd worden met:

 • verwijdering uit het gemeentehuis
 • aangifte van een strafbaar feit bij de politie
 • door u aangerichte schade wordt op u verhaald
 • ontzegging van de toegang tot het gemeentehuis gedurende een bepaalde periode
 • verlaging van de uitkering gedurende een bepaalde periode