Bouwen en wonen

Afwijken van het bestemmingsplan

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan is het verstandig om vooraf bij de gemeente een vooroverlegplan in te dienen.

Archeologie

Om alle toekomstige archeologische vondsten te beschermen, zijn er wetten en regels opgesteld waar u bij uw bouwplannen mee te maken kunt krijgen.  

Asbest verwijderen

Vanaf 2024 geldt een verbod op asbest in de buitenlucht. Tot en met 2019 kunt u subsidie krijgen voor het verwijderen van asbestdaken met een oppervlakte vanaf 35 vierkante meter.

Bestemmingsplan Buitengebied

Voor het buitengebied van de gemeente Cuijk gelden verschillende bestemmingsplannen door aanpassingen. Hier vindt u extra informatie over het zoeken in het Bestemmingsplan Buitengebied.

Bestemmingsplannen bekijken

Wij publiceren al onze bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U vindt daar alle informatie en documenten. 

Bodeminformatie opvragen

Heeft u informatie nodig over de bodem van een bepaald stuk grond? Bijvoorbeeld als u dat stuk grond wilt kopen of verkopen, of voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bekijk bodeminformatie zelf via de omgevingsrapportage.

Bouwkavels te koop

De gemeente Cuijk heeft binnen diverse projecten bouwkavels beschikbaar voor particulieren.

Bouwtekeningen uit het archief

Als u verbouwplannen heeft, is het nuttig om te weten hoe de constructie van het pand is. Deze informatie kunt u opvragen bij de gemeente. Alleen gebouwen waarvoor een vergunning is verleend, zijn geregistreerd in het archief.

Conceptaanvraag (vooroverleg)

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt adviseren wij u om eerst een vooroverlegplan (conceptaanvraag) in te dienen. Zo weet u voordat u een volledige aanvraag doet welke aspecten er spelen en waarmee u rekening moet houden. Hiermee voorkomt u teleurstelling en extra kosten.

Huurwoning

Zoekt u een huurwoning in Cuijk? In de gemeente Cuijk zijn een aantal woningcorporaties actief, die zich onder andere richten op goedkope en betaalbare huurwoningen.

Makelaars- en notarisinformatie

Als makelaar hebt u informatie nodig over panden die bij u in de verkoop gezet worden of waarvoor u bemiddeld bij aankoop. Als notaris heeft u bijvoorbeeld informatie nodig in verband met de eigendomsoverdracht.

Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een woonvoorziening in of bij uw huis. In een mantelzorgwoning mogen maximaal twee personen wonen. Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Melding start bouwfase

Met een bouwmelding laat u de gemeente weten wanneer u begint met een nieuwe fase van de bouw.

Monumenten

Voor klein onderhoud of werkzaamheden aan niet-historische delen heeft u geen vergunning nodig. Voor het verbouwen, opknappen of slopen van een monument heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Planschade

Verandert de gemeente een bestemmingsplan, bijvoorbeeld door een herziening, wijziging of afwijking? Dan kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt in de vorm van een waardedaling van uw woning of verlies van inkomen.

Procedure bestemmingsplan

Het ontwikkelen van een bestemmingsplan doorloopt verschillende fasen. Iedere fase wordt afgesloten met een bekendmaking van het bestemmingsplan op de gemeentepagina.

Rioolaansluiting

Woningen of andere gebouwen in de gemeente moeten een rioolaansluiting hebben. Deze rioolaansluitingen worden op gemeentegrond aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool.

Slopen

U heeft meestal geen vergunning nodig om te slopen. Maar vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

Starterslening

Een betaalbare woning voor starters; dat is waar de gemeente Cuijk zich sterk voor maakt. Met het verstrekken van een lening onder gunstige voorwaarden wordt het voor sommige huishoudens mogelijk om de koop van hun eerste woning te financieren.

Tijdelijke woonunit

Gaat u een woning bouwen en wilt u tijdens de bouw tijdelijk in een woonunit wonen? Dat kan, maar hiervoor is een vergunning nodig. Deze vergunning dient u vooraf aan te vragen.

Verhuur leegstaande woning

Heeft u een leegstaande woning te koop? Dan kunt u die in bepaalde gevallen tijdelijk verhuren. U moet daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Verleende bouwvergunningen inzien

Elke week publiceert de gemeente aangevraagde, verleende of geweigerde omgevingsvergunningen. Onder een omgevingsvergunning vallen verschillende vergunningen. Zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen.

Welstandscommissie

Een welstandscommissie wordt door de gemeente ingeschakeld om toe te zien op de kwaliteit van de bouw en in hoeverre het gebouwde of verbouwde object goed in de omgeving past. Een bouwvergunning kan afgewezen worden door een negatief advies van de welstandscommissie.