Bouwen en wonen

Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Conceptaanvraag (vooroverleg)

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt adviseren wij u om eerst een vooroverlegplan (conceptaanvraag) in te dienen. Zo weet u voordat u een volledige doet welke aspecten er spelen en waarmee u rekening moet houden. Hiermee voorkomt u teleurstelling en extra kosten.

Wat is een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan regelt hoe een bepaald deel van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden.

Overzicht bestemmingsplannen

Hier vindt u een overzicht van de bestemmingsplannen binnen de gemeente Cuijk.

Afwijken van bestemmingsplan

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan is het verstandig om vooraf een vooroverlegplan in te dienen. Dit kan teleurstellingen of extra kosten voorkomen. U kunt hier het vooroverleg digitaal indienen.

Procedure bestemmingsplan

Het ontwikkelen van een bestemmingsplan doorloopt verschillende fasen. Iedere fase wordt afgesloten met een bekendmaking van het bestemmingsplan op de gemeentepagina.

Bouwkavels te koop

De gemeente Cuijk heeft binnen diverse projecten bouwkavels beschikbaar voor particulieren.

Rioolaansluiting

Woningen of andere gebouwen in de gemeente moeten een rioolaansluiting hebben. Deze rioolaansluitingen worden op gemeentegrond aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool.

Melding start bouwfase

Met een bouwmelding laat u de gemeente weten wanneer u begint met een nieuwe fase van de bouw.

Slopen en/of asbest verwijderen

U heeft meestal geen vergunning nodig om te slopen. Maar vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

Asbestdaken verwijderen (subsidie)

De overheid stimuleert de verwijdering van asbestdaken omdat ze een risico vormen voor de gezondheid. Vanaf 2024 geldt er dan ook een verbod op asbest in de buitenlucht. 

Huurwoning

Zoekt u een huurwoning in Cuijk? In de gemeente Cuijk zijn een aantal woningcorporaties actief, die zich onder andere richten op goedkope en betaalbare huurwoningen.

Monumenten

In de gemeente Cuijk zijn diverse monumenten te vinden. Heeft u plannen om iets bij of aan uw monument te (ver-)bouwen? Dan gelden bij het aanvragen van een bouwvergunning andere regels.

Planschade

Verandert de gemeente een bestemmingsplan, bijvoorbeeld door een herziening, wijziging of afwijking? Dan kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt in de vorm van een waardedaling van uw woning of verlies van inkomen.

Verhuur leegstaande woning

Heeft u een leegstaande woning te koop? Dan kunt u die in bepaalde gevallen tijdelijk verhuren. U moet daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.