Afwijken van bestemmingsplan

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan is het verstandig om vooraf bij de gemeente een vooroverlegplan in te dienen. Dit is niet verplicht, maar het kan wel teleurstellingen of extra kosten voorkomen. U kunt het vooroverlegplan digitaal indienen.

Vooroverlegplan (conceptaanvraag)

Wij adviseren u om eerst een vooroverlegplan (conceptaanvraag) in te dienen voordat u een officiële aanvraag omgevingsvergunning indient. Het voordeel van een vooroverlegplan is dat u in een vroegtijdig stadium zonder volledige uitwerking van een officiële aanvraag en zonder hoge kosten inzicht krijgt in de aspecten die spelen en waarmee u rekening dient te houden. De gemeente kan o.a. uw plan dan toetsen aan de bestemmingsplanvoorschriften en eventueel redelijke eisen van welstand, onderzoeken welke onderdelen van uw plan vergunning plichtig zijn en bepalen of nog meer toestemmingen zijn vereist.

Om uw verzoek te kunnen beoordelen vragen wij u om tekeningen (voorzien van maten) van de bestaande en de gewijzigde situatie toe te voegen van:

  • perceel met alle bebouwing
  • plattegronden van alle verdiepingen met daarin het gebruik van de ruimtes
  • gevelaanzichten
  • eventuele foto’s van de bestaande situatie

U kunt het vooroverlegformulier digitaal invullen en de bijlagen in het formulier meteen toevoegen. Voor het behandelen van een vooroverleg kunt u leges verschuldigd zijn. Informatie over de hoogte van leges vindt u in de legesverordening van de gemeente Cuijk. Heeft u vragen? Neem dan contact op met team Ruimte via telefoonnummer 0485-396600 of via ruimte@cgm.nl

Behandeling van uw verzoek

Na een positief advies op uw vooroverlegplan kunt u een formele aanvraag voor een omgevingsvergunning doen. Binnen acht weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met zes weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. De gemeente kan deze termijn ook met zes weken verlengen. Hierbij kunt u de vergunning niet automatisch krijgen.

Als een aanvraag niet volledig is en er aanvullende gegevens moeten worden opgevraagd, dan kunnen de termijnen worden opgeschort.

Kosten

Voor informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 0485-396600 of via ruimte@cgm.nl.

Bezwaar maken

Op een vooroverlegplan volgt geen formeel besluit. Er is dan ook geen bezwaar mogelijk tegen de uitkomst hiervan. Tegen het besluit om af te wijken van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden wel bezwaar maken.