Conceptaanvraag (vooroverleg)

Direct regelen

Wij adviseren u om eerst een vooroverlegplan (conceptaanvraag) in te dienen voordat u een officiële aanvraag omgevingsvergunning indient. Het voordeel van een vooroverlegplan is dat u in een vroegtijdig stadium zonder volledige uitwerking van een officiële aanvraag en zonder hoge kosten inzicht krijgt in de aspecten die spelen en waarmee u rekening dient te houden. De gemeente kan o.a. uw plan dan toetsen aan de bestemmingsplanvoorschriften en eventueel redelijke eisen van welstand, onderzoeken welke onderdelen van uw plan vergunning plichtig zijn en bepalen of nog meer toestemmingen zijn vereist.

Om uw verzoek te kunnen beoordelen vragen wij u om tekeningen (voorzien van maten) van de bestaande en de gewijzigde situatie toe te voegen van:

  • perceel met alle bebouwing
  • plattegronden van alle verdiepingen met daarin het gebruik van de ruimtes
  • gevelaanzichten
  • eventuele foto’s van de bestaande situatie 

U kunt het vooroverlegformulier digitaal invullen en de bijlagen in het formulier meteen toevoegen. Voor het behandelen van een vooroverleg kunt u leges verschuldigd zijn. Informatie over de hoogte van leges vindt u in de legesverordening van de gemeente Cuijk. Heeft u vragen? Neem dan contact op met team Ruimte via telefoonnummer 0485-396600 of via ruimte@cgm.nl

Welstandscriteria

De welstandscriteria vindt u in de welstandsnota algemeen (PDF), gebiedsuitwerking (PDF) en bebouwingstypen (PDF). Specifieke welstandscriteria voor nieuwe ontwikkelingen vindt u bij de bestemmingsplannen.

Verder kunt u hier de welstandskaarten per dorp raadplegen.

Vergaderingen Welstandscommissie

De Welstandscommissie vergadert gemiddeld een keer per twee weken. De vergaderingen vinden plaats op donderdag in het gemeentehuis van Cuijk en zijn openbaar. U kunt dus bij de behandeling van uw vooroverleg aanwezig zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden bij team Ruimte via ruimte@cgm.nl of telefonisch via 0485-396600. De bouwplannen handelen we af op volgorde van binnenkomst. Bij te late aanlevering kan het zijn dat we de plannen doorschuiven naar een latere vergadering.

Uitslag beoordeling vooroverleg

De uitslag van de beoordeelde bouwplannen, in het kader van een vooroverleg, maken we zo spoedig mogelijk schriftelijk bekend. Als het plan afwijkt van het bestemmingsplan, melden we dat meestal tegelijkertijd. Vervolgens kunt u hiermee rekening houden bij de definitieve aanvraag omgevingsvergunning. U kunt geen bezwaar maken tegen de uitspraak van de conceptaanvraag.

Kosten

Voor informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 0485-396600 of via ruimte@cgm.nl.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt met de app Cuijk-OmgevingsAlert

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? De app is gratis te downloaden in de App Store, Windows Store en Google Play Store onder de naam Cuijk – Omgevingsalert.