Monumenten

Direct regelen

In de gemeente Cuijk staan rijksmonumenten en door de gemeente aangewezen monumenten. Heeft u plannen om iets bij of aan uw monument te (ver-)bouwen. Dan gelden bij het aanvragen van een bouwvergunning andere regels. Meer informatie over de monumenten is te vinden op www.monumenten.nl, de gezamenlijke site van het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

(Ver-)bouwen aan of bij een monument

Heeft u plannen om (bij) uw monument te verbouwen? Dan adviseren wij u om een vooroverleg in te dienen. Dit vooroverleg kunt u digitaal indienen.

Vooroverleg (conceptaanvraag)

Wij adviseren u om eerst een vooroverlegplan (conceptaanvraag) in te dienen voordat u een officiële aanvraag omgevingsvergunning indient. Het voordeel van een vooroverlegplan is dat u in een vroegtijdig stadium zonder volledige uitwerking van een officiële aanvraag en zonder hoge kosten inzicht krijgt in de aspecten die spelen en waarmee u rekening dient te houden. De gemeente kan o.a. uw plan dan toetsen aan de bestemmingsplanvoorschriften en eventueel redelijke eisen van welstand, onderzoeken welke onderdelen van uw plan vergunning plichtig zijn en bepalen of nog meer toestemmingen zijn vereist.

Om uw verzoek te kunnen beoordelen vragen wij u om tekeningen (voorzien van maten) van de bestaande en de gewijzigde situatie toe te voegen van:

  • perceel met alle bebouwing
  • plattegronden van alle verdiepingen met daarin het gebruik van de ruimtes
  • gevelaanzichten
  • eventuele foto’s van de bestaande situatie

U kunt het vooroverlegformulier digitaal invullen en de bijlagen in het formulier meteen toevoegen. Voor het behandelen van een vooroverleg kunt u leges verschuldigd zijn. Informatie over de hoogte van leges vindt u in de legesverordening van de gemeente Cuijk. Heeft u vragen? Neem dan contact op met team Ruimte via telefoonnummer 0485-396600 of via ruimte@cgm.nl.

Bouwwerk als monument laten aanwijzen

Om als monument te worden aangewezen, moet een bouwwerk aan allerlei criteria voldoen. Voor meer informatie over de criteria kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0485-396600 of via e-mail: ruimte@cgm.nl. U moet hier wel een vooroverleg voor indienen.

Zonne-energie en uw monument

Op de sites van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u meer informatie vinden over zonne-energie en monumenten, waar u op moet letten en welke duurzame alternatieven er zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon: 0485-396600.