Omgevingsvergunning

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen samengevoegd in één omgevingsvergunning. Zo kunt u al uw vergunningen in een keer aanvragen bij één loket. Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Mogelijk hebt u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het Omgevingsloket Online van de Rijksoverheid.

Vooroverleg (conceptaanvraag)

Wij adviseren u om eerst een vooroverlegplan (conceptaanvraag) in te dienen voordat u een officiële aanvraag omgevingsvergunning indient. Het voordeel van een vooroverlegplan is dat u in een vroegtijdig stadium zonder volledige uitwerking van een officiële aanvraag en zonder hoge kosten inzicht krijgt in de aspecten die spelen en waarmee u rekening dient te houden. De gemeente kan o.a. uw plan dan toetsen aan de bestemmingsplanvoorschriften en eventueel redelijke eisen van welstand, onderzoeken welke onderdelen van uw plan vergunning plichtig zijn en bepalen of nog meer toestemmingen zijn vereist.

Om uw verzoek te kunnen beoordelen vragen wij u om tekeningen (voorzien van maten) van de bestaande en de gewijzigde situatie (maximaal 9 MB) toe te voegen van:

  • perceel met alle bebouwing
  • plattegronden van alle verdiepingen met daarin het gebruik van de ruimtes
  • gevelaanzichten
  • eventuele foto’s van de bestaande situatie

U kunt het vooroverlegformulier digitaal invullen en de bijlagen in het formulier meteen toevoegen. Voor het behandelen van een vooroverleg kunt u leges verschuldigd zijn. Informatie over de hoogte van leges vindt u in de legesverordening van de gemeente Cuijk. Heeft u vragen? Neem dan contact op met team Ruimte via telefoonnummer 0485-396600 of via ruimte@cgm.nl

Vergunning nodig

U hoeft niet in alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen.

Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u:

U heeft de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan de gemeente om dit te beoordelen. Daarvoor kunt u een mail sturen naar ruimte@cgm.nl

Let op dat u alle gevraagde stukken meestuurt. Verzoeken die niet compleet zijn, worden niet in  behandeling genomen. Is het verzoek compleet? Dan krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie van de gemeente.

Kosten

Voor informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 0485-396600 of via ruimte@cgm.nl.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt met de app Cuijk-OmgevingsAlert

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? De app is gratis te downloaden in de App Store, Windows Store en Google Play Store onder de naam Cuijk – Omgevingsalert.