Slopen en/of asbest verwijderen

U heeft meestal geen vergunning nodig om te slopen. Maar vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente. Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Dan moet u een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

  • bij de sloop komt 10 m³ of meer afval vrij
  • bij de sloop verwijdert u asbest

In sommige gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Dit is het geval bij:

  • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
  • sloopwerkzaamheden aan een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • slopen in strijd met het bestemmingsplan

Sloopmelding doen

Een sloopmelding moet u minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden doen. Dit doet u via Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de melding met eHerkenning. Heeft u ook een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

Start en einde werkzaamheden

Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, geeft u dit door aan de gemeente via bouwtoezicht@cgm.nl. Doe dit minimaal twee werkdagen van tevoren. Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan laat u dit ook weten aan de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Asbestinventarisatierapport

Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Regels sloopmelding

De exacte regels voor een sloopmelding (artikel 1.26 Bouwbesluit 2012) kunt u nalezen in het Bouwbesluit 2012: Procedure sloopwerkzaamheden.