Melden bij de gemeente

Waar wat melden?

Hier vindt u een overzicht van de mogelijkheden om meldingen te doen van onder andere overlast, criminaliteit, en calamiteiten.

Melden criminaliteit

U kunt hier (anoniem) digitaal melden wanneer u een vermoeden van criminaliteit heeft.

Melding woon- of leefomgeving doen

Ligt er een kapotte stoeptegel of heeft u last van zwerfvuil of geluidsoverlast? Geef het aan ons door via Fixi.

Bestrijding plaagdieren

De gemeente neemt maatregelen om extreme overlast zoals een rattenplaag te voorkomen én als de overlast van gemeente eigendommen komt.

Rioolverstopping

Als het afvalwater niet meer goed wegloopt, kan er sprake zijn van een rioolverstopping. Bent u eigenaar/gebruiker van een pand, dan moet u de verstopping in de huisriolering zelf (laten) verhelpen. Een verstopping op grond van de gemeente wordt door de gemeente verholpen.

Te late beslissing van de gemeente

De gemeente doet er alles aan om een aanvraag of bezwaar goed af te handelen. Daar hoort ook bij dat de gemeente u op tijd een beslissing stuurt. Lukt dit niet, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen.

Tevreden / ontevreden

Laat het ons weten. U kunt onze gemeentelijke klantenservice gebruiken om op een laagdrempelige en informele manier te laten weten waarover u ontevreden bent of bent geweest.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Om burgers, bedrijven en organisaties goed van dienst te kunnen zijn, gebruiken veel overheidsorganisaties gegevens. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen.

Klacht of overlast melden over een bedrijf

Heeft u een klacht over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging van bedrijven. De omgevingsdienst controleert na een melding of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. Inwoners van de provincie Noord-Brabant kunnen met milieuklachten over bedrijven terecht bij de MilieuKlachtenCentrale.