Bestrijding plaagdieren

De gemeente bestrijdt geen overlast van plaagdieren zoals ratten, muizen en wespen op particulier terrein. Ziet u geen sporen, uitwerpselen of hollen op gemeentegrond, dan wordt u geacht zelf de bestrijding te regelen. De gemeente neemt wel maatregelen om extreme overlast zoals een rattenplaag te voorkomen en als de overlast van gemeente eigendommen komt.

Neem voor het bestrijden van wespen, ratten of ander ongedierte op uw eigen terrein altijd contact op met een gespecialiseerd bedrijf.

Overlast melden

Meld eventuele last van plaagdieren altijd bij de gemeente via Fixi of bel ons. Alleen wanneer u een melding doet kunnen wij inschatten in welk gebied er sprake is van overlast.

Aanwezigheid van ratten en muizen beperken

U kunt de aanwezigheid van ratten en muizen niet voorkomen, maar wel beperken.

Enkele tips:

  • Maak de naden en kieren van uw woning goed dicht. Denk hierbij aan de aansluiting van de dakpannen op de gevels en aan stootvoegen. Muizen hebben aan een centimeter ruimte voldoende
  • Als u openhaardhout heeft, is het aan te bevelen om dit op een pallet op te stapelen en er ruimte omheen te houden. Tocht houdt de dieren weg en katten kunnen om de pallet heen lopen
  • Muizen en ratten kunnen schuilen in langdurig opgeslagen materialen in de tuin en schuur. Het regelmatig opruimen van de schuur is daarom een goed idee
  • Ratten verplaatsen zich razendsnel en ongezien door niet bijgehouden coniferenhagen en klimop. Regelmatig snoeien helpt om de ratten weg te houden
  • Bewaar diervoer of vogelvoer in dichte kisten, blikken of tonnen (niet van karton). Haal het voedsel dat ’s avonds niet is opgegeten weg uit volières of andere dierenverblijven
  • Klop een tafellaken met veel voedselresten niet uit in de tuin
  • Ruim afgevallen vruchten van fruit- en notenbomen zo snel mogelijk op
  • Zorg ervoor dat de kliko goed gesloten is en laat geen vuilniszakken met voedselresten naast de kliko staan
  • Een composthoop met voedselresten of een defecte riolering trekt ratten aan en onder ingegraven trampolines en bij vijvers waar brood gevoerd wordt zitten ook vaak ratten

Ratten en muizen vangen

Heeft u ondanks alle maatregelen toch nog last van muizen of ratten, dan kunt u deze het beste proberen te vangen met klemmen. Let op dat kinderen of huisdieren zich hieraan niet bezeren.

Professionele bestrijding zelf regelen

Heeft u te maken met een muizen- of rattenplaag, dan kunt u het beste een gespecialiseerd bedrijf inhuren.