Projecten

Fietsbrug Cuijk – Mook

Om gemakkelijk en snel op en neer te kunnen fietsen van Cuijk naar Nijmegen, wordt een snelle fietsroute aangelegd, het MaasWaalpad. Een essentieel onderdeel van deze route is een fiets-, tevens wandelbrug over de Maas.

Wateroverlast De Vang

De gemeenteraad heeft op juni 2018 besloten de maatregelen genoemd in de rapportage stedelijke wateropgave gemeente Cuijk uit te voeren. Een van de maatregelen is de aanleg van een hemelwaterriool in De Vang te Beers.

Woningbouw Liefkeshoek en maatregelen tegen wateroverlast

Aan de Liefkeshoek in Katwijk worde negentien woningen gebouwd. Ook worden maatregelen getroffen om wateroverlast in de omgeving tegen te gaan.

Woningbouw Prinsenstal Beers

Aan de Prinsenstal in Beers was jarenlang een gemeentewerf gevestigd. Deze werf is opgeheven. Op de vrijgekomen locatie is ruimte voor woningbouw. Er zullen negen woningen worden gebouwd.

Centrumvisie Cuijk "Hart voor ontmoetingen"

De gemeenteraad van Cuijk heeft in 2015 ingestemd met de Centrumvisie 'Hart van Ontmoetingen' voor het centrum van Cuijk. De Centrumvisie heeft onder andere als doel om van het (koop)centrum van Cuijk een 'compact centrum' te maken; een mooi en gezellig verblijfsgebied.

De Valuwe

Het betreft de revitalisering van de wijk De Valuwe in Cuijk-Noord. In opdracht van de gemeente Cuijk en woningcorporatie Mooiland is er een stedenbouwkundig plan opgesteld.

De Verborgen Raamvallei

Tussen Cuijk, Grave en Mill ligt het prachtige gebied "De verborgen Raamvallei". Een plek met een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Met waardevolle cultuurhistorische objecten, kastelen en landgoederen.

Herinrichting Katwijkseweg en omgeving

In het najaar van 2017 wordt gewerkt aan de herinrichting van de Katwijkseweg. Deze weg wordt vanaf de Beersebaan tot aan de Galberg opnieuw ingericht.

Herinrichting centrum Cuijk

Het centrum van Cuijk wordt opnieuw ingericht. De herinrichting van het centrum van Cuijk is een meerjarenplan.

Landschapspark De Heerlijckheid Cuijk

Het gebied tussen de Raamweg en de Heeswijkse Kampen leent zich uitstekend voor het creëren van een parkachtige omgeving waar bewoners kunnen wandelen en sporten. Een gebied dat openbaar toegankelijk blijft.

MaasWaalpad (snelfietsroute)

De aan te leggen snelfietsroute Cuijk-Mook-Nijmegen 'MaasWaalpad' wordt onderdeel van een netwerk van snelfietsroutes die worden gerealiseerd in de regio.

Nieuwbouwprojecten

Wonen in Cuijk is aangenaam en plezierig. In diverse wijken en dorpen van de gemeente Cuijk wordt hard gewerkt aan bouwprojecten, zodat ook u in deze mooie Brabantse plaats kunt wonen.

Projecten centrum Cuijk

In het centrum van Cuijk bruist het van de bouwactiviteiten. Een aantal projecten is al voor een deel gerealiseerd, terwijl diverse plannen voor de toekomst in voorbereiding zijn.

Tegengaan wateroverlast

Op 30 mei 2016 viel er extreem veel regen in grote delen van de gemeente Cuijk. Hierdoor ontstond op verschillende plaatsen wateroverlast. De gemeente Cuijk treft maatregelen om wateroverlast in de toekomst te beperken en is het project “Tegengaan wateroverlast” gestart.

Verbetering van de Maaslijn

De provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland besloten in 2016 om samen met spoorbeheerder ProRail de Maaslijn te verbeteren. De Maaslijn is de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond.