Trouwen of geregistreerd partnerschap

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan moet u dat vooraf melden bij de gemeente waar u gaat trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren. Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Verschil met trouwen en geregistreerd partnerschap

Beide kunnen beëindigd worden door een uitspraak van de rechter. Maar een geregistreerd partnerschap kan ook eindigen door een overeenkomst tussen beide partners via een notaris als er geen kinderen uit deze relatie zijn.

 • Gaat u trouwen in de gemeente Cuijk? Dan moet u de melding doen in de gemeente Cuijk
 • Gaat u trouwen in een andere gemeente? Dan neemt u met die betreffende gemeente contact op
 • Woont u beiden in het buitenland en heeft u of uw partner de Nederlandse nationaliteit. Dan kunt u alleen het huwelijk of de partnerschapsregistratie melden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag
 • U kunt vanaf twee weken tot uiterlijk één jaar na de melding trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Wij vragen u de melding minimaal twee maanden voor datum huwelijk/registratie te doen 

Reserveren huwelijksdag/registratiedag

U kunt vooraf telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 0485-396600 om te informeren of de locatie, de dag, en het tijdstip van uw keuze beschikbaar is. Zodra datum en tijdstip vastliggen, ontvangt u van ons een formulier Melding voorgenomen huwelijk/ partnerschapsregistratie en een bevestiging met betaalinstructie. Voor de overige locaties moet u ook contact opnemen met de betreffende locatie.

Melding voorgenomen huwelijk/partnerschap

U doet melding van uw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap bij de gemeente waar u wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren. Gaat u trouwen in de gemeente Cuijk en liggen datum en locatie vast? Dan kunt u de melding op de volgende manier doen:

Schriftelijk

U kunt het meldingsformulier opsturen naar: Gemeente Cuijk, Afdeling Burgerzaken, Postbus 7, 5360 AA Grave, samen met:

 • kopieën van uw eigen legitimatiebewijzen;
 • kopieën van de legitimatiebewijzen van uw getuigen.

Telefonisch

Neem telefonisch contact op met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer 0485-396600.

Trouwlocaties en trouwambtenaren

U kunt in de gemeente kiezen uit verschillende locaties om te trouwen of een partnerschap te laten registreren.

Uw voorkeur voor de trouwambtenaar kunt u vermelden op de meldingsformulieren. Wanneer duidelijk is welke ambtenaar uw huwelijk zal voltrekken, geven wij de contactgegevens aan u door en kunt u met hem/haar een afspraak plannen om de zaken rondom de ceremonie door te spreken.

Voorwaarden

Nadat wij uw melding voorgenomen huwelijk/partnerschap hebben ontvangen, controleren wij of u allebei aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent achttien jaar of ouder
 • U bent niet getrouwd
 • U heeft geen geregistreerd partnerschap
 • U gaat niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus
 • U wordt niet gedwongen om te trouwen
 • U staat niet onder curatele. Staat u wel onder curatele dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter

Nodige documenten

Wij hebben méér documenten nodig wanneer:

 • een van u (of allebei) niet de Nederlandse nationaliteit heeft
 • een van u (of allebei) in het buitenland geboren is
 • een van u (of allebei) in het buitenland woont of gewoond heeft

Neemt u in dat geval altijd contact op met de gemeente. Dit kan telefonisch via 0485-396600 of via e-mail burgerzaken@cgm.nl.

Als u beiden een vreemde nationaliteit bezit en geen woonplaats in Nederland hebt, kunt u geen melding doen in Nederland en kunt u niet in Nederland trouwen.

Naar uw afspraak voor melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap, neemt u het volgende mee:

 • geldig legitimatiebewijs
 • kopie legitimatiebewijs getuigen
 • het ingevulde formulier melding van voorgenomen huwelijk of melding voorgenomen geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een akte van omzetting op. De omzetting is in elke gemeente mogelijk.

Kosten

 
Huwelijk / partnerschap maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur €  387,00
Vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur €  514,00
Zaterdag €  757,00
Sober huwelijk / sobere partnerschapsregistratie €  151,50
Eigen BABS (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand)  €    80,00
Trouwboekje standaardmodel €    28,20
Trouwboekje luxe model €    56,40

Een melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap is gratis.