Uittreksels

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Heeft u een overzicht van uw persoonsgegevens nodig? Bijvoorbeeld voor een inschrijving bij een woningstichting, een bewijs van Nederlanderschap of voor een bewijs van inschrijving? Vraag dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan.

Uittreksel burgerlijke stand

Bewijs nodig van een geboorte, huwelijk/geregistreerd partnerschap of overlijden? Vraag dan een uittreksel uit de burgerlijke stand aan.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie.

Bewijs van in leven zijn en Attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent.

Legalisatie handtekening

Moet u bewijzen dat de handtekening op een document echt van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren.

Bewijs van garantstelling / Logiesverstrekking

Buitenlandse personen die naar Nederland willen komen moeten bij een visumaanvraag een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking laten zien.

Geheimhouding (verstrekkingsbeperking) persoonsgegevens

U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen (derden) door te geven. Dit heet verstrekkingsbeperking.