Bewijs van in leven zijn en Attestatie de vita

Direct regelen Afspraak maken

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

De attestatie de vita wordt ondertekend door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit document is ook voor gebruik in het buitenland.

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw kind dat jonger is dan achttien jaar en op hetzelfde adres als u woont

Als u een attestatie de vita voor uw kind aanvraagt, moet uw kind meekomen naar de afspraak op het gemeentehuis.

Kosten

Bewijs van in leven zijn en attestatie de vita: € 13,20.

Een bewijs van in leven zijn is gratis als u het nodig heeft voor uw pensioenfonds.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een uitkering ten behoeve van uw pensioen, moet u de brief van de instantie die hierom vraagt meenemen. U krijgt het bewijs van in leven zijn dan gratis