Vergunningen

Boom kappen

De gemeenteraad van Cuijk hecht veel waarde aan het groene karakter van de gemeente. Het kan zijn dat u voor het kappen van een boom een vergunning nodig heeft.

Inzage verleende vergunning

Wilt u inzage in een verleende omgevingsvergunning? Een bouw- of andere vergunning die is verleend? Dan kunt u deze opvragen uit het archief van de gemeente.

Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u in principe een vergunning nodig. Voor bepaalde kleinschalige evenementen is een melding echter voldoende.

Materialen lenen bij de gemeentewerf

Als u een evenement organiseert, kunt u borden en drang- of afzethekken lenen bij de gemeentewerf.

Drank- en horecaontheffing

Wilt u zwak alcoholhoudende dranken schenken voor een bijzondere gelegenheid? Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig.

Drank- en horecavergunning

Wilt u als ondernemer alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

Exploitatievergunning

Neem voor het aanvragen van een exploitatievergunning contact op met de gemeente voor het maken van een afspraak met een medewerker van de afdeling Ruimte.

Ontheffing schenk- en sluitingstijden

Wilt u uw horecabedrijf langer open houden? Dan heeft u een ontheffing sluitingstijden horecabedrijven nodig.

Ontheffing openingstijden winkels

Alle winkels mogen op werkdagen van 6.00 tot 22.00 uur open zijn, en op zon- en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur. Winkeliers bepalen zelf in hoeverre ze hier gebruik van maken. U kunt een vergunning aanvragen voor een extra openstelling.

Bedrijf veranderen of oprichten

Gaat u een bedrijf beginnen of uitbreiden of wijzigt er iets in uw bedrijf? Informeer dan eerst welke milieuvoorschriften gelden voor uw bedrijf.

Vergunning graafwerk kabels en leidingen

Wilt u kabels, leidingen en mantelbuizen in gemeentegrond aanbrengen? Dan heeft u hiervoor een mantelbuis- of kabelvergunning nodig.

Gebruiksmelding en omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van zijn gebouw. Soms is een melding brandveilig gebruik voldoende.

Gevelreclame

Wilt u reclame maken op uw pand, bijvoorbeeld lichtreclame of een bord? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Vergunning rommelmarkt

Voor het houden van een rommelmarkt in een voor publiek toegankelijk gebouw dient u altijd een melding voor een te doen.

Kansspelautomaten

Wilt u een kansspelautomaat in uw horecagelegenheid plaatsen? Dan heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig.

Melding klein kansspel

Als u met uw vereniging of organisatie (Nederlandse vereniging welke tenminste drie jaar bestaat) een zogenaamd ‘klein kansspel’, zoals een rad van fortuin of een kienavond, wilt organiseren, dan moet u dit melden bij de gemeente.

Terrasvergunning

Bent u horecaondernemer en heeft u een terras dat op gemeentegrond staat? Dan heeft u een terrasvergunning nodig.

Objectvergunning

Als u reclameborden (driehoeks- / sandwichborden), een container een voertuig of een ander object wilt plaatsen op, aan of boven de weg, heeft u hiervoor een objectvergunning nodig.

Geluidsontheffing

Een geluidsontheffing heeft u nodig bij werkzaamheden aan het spoor of bij onderhoud aan bruggen.

Standplaatsvergunning

Wilt u vanaf een vaste plek aan de openbare weg goederen verkopen of diensten aanbieden? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Collectevergunning

Wilt u met uw organisatie geld inzamelen voor een goed doel? Dan heeft u een collectevergunning nodig.

Loterij/bingo/prijsvraag

Wilt u als vereniging een openbare loterij, bingo of prijsvraag organiseren en daarvoor loten verkopen? Dan heeft u een loterijvergunning nodig.

Kampeerontheffing

Om buiten de bestaande kampeerterreinen te kamperen kunt u een kampeerontheffing aanvragen.

Stookvergunning

Sinds 2015 is het gemeentelijk stookbeleid gewijzigd. Vanaf dat moment worden er géén stookvergunningen / -ontheffingen meer verleend voor het verbranden van snoeihout.

Ligplaatstoestemming

Wilt u met een (woon)boot of een ander vaartuig een ligplaats innemen? Dan vraagt u aan de gemeente of u een ligplaats mag gebruiken

Vuurwerk verkopen

Als u vuurwerk wilt verkopen voor oud en nieuw, heeft u een vuurwerkverkoopvergunning nodig. Daarnaast heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig en dient u te voldoend aan de milieu-eisen.

Luchtruimgebruik ontheffing/ oplaten helium ballonnen

Voor het opstijgen of landen buiten een vliegveld met een helikopter of luchtballon kunt u een ontheffing aanvragen bij de provincie Noord-Brabant.

Kledinginzameling

Kleding- en textielinzameling wordt zowel via containers als huis-aan-huis gedaan. meer informatie vind u op www.afvalinzameling.nl.

Standplaats weekmarkt, vergunning aanvragen

Iedere woensdag is de weekmarkt in Cuijk. Voor een plek als ondernemer op de markt heeft u een marktvergunning nodig.

't Kuuks Akkoord

Het Kuuks akkoord is een overeenkomst tussen verschillende partijen die een belang hebben in het buitengebied. Deze partijen hebben samen afgesproken voor welke activiteiten in het buitengebied een vergunning nodig blijft en voor welke activiteiten een melding voldoet.