Drank- en horecaontheffing

Direct regelen

Wilt u zwak alcoholhoudende dranken (15% alcoholpercentage of minder) schenken voor een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een evenement of feest)? Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig. De ontheffing kan maximaal voor twaalf opvolgende dagen worden aangevraagd.

Ontheffing bij evenement

Bij een evenement is de ontheffing artikel 35 opgenomen in de aanvraag voor de evenementenvergunning. U hoeft de ontheffing dan niet meer apart aan te vragen.

Voorwaarden

Als u een ontheffing artikel 35 wilt aanvragen:

  • moet u 21 jaar of ouder zijn
  • mag u niet onder culturele staan of uit het ouderlijk gezag of voogdij ontzet zijn en mag u niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn
  • moet u een verklaring sociale hygiëne hebben
  • moet de aanvraag acht weken voor de festiviteit ingediend worden bij de gemeente

U moet de aanvraag acht weken voor de festiviteit indienen bij de gemeente.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Ruim telefoonnummer 0485-396600 of via ruimte@cgm.nl.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.

Kosten

Voor informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 0485-396600 of via ruimte@cgm.nl.