Standplaatsvergunning

Direct regelen

Als u vanaf een vaste plek aan de openbare weg goederen wilt verkopen of diensten wilt aanbieden, en u gebruikt hiervoor fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel, dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

In de gemeente zijn locaties aanwezig waarvoor een standplaatsvergunning kan worden aangevraagd. Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden, kunt u hiervoor contact opnemen met Team Ruimte via telefoonnummer 0485-396600 of via  ruimte@cgm.nl.

De tijden waarop u een standplaats kunt innemen, zijn gekoppeld aan de tijden zoals die zijn omschreven in de verordening winkeltijden. U betaalt de leges per dagdeel, per maand, kwartaal of jaar. De leges die op dit moment gelden, vind u terug in de legesverordening 2016. De stroomkosten worden apart in rekening gebracht afhankelijk van de hoeveelheid stroom dat u gebruikt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.