Vuurwerk verkopen

Als u vuurwerk wilt verkopen voor oud en nieuw, heeft u een vuurwerkverkoopvergunning nodig. Daarnaast heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig en dient u te voldoen aan de milieu-eisen. Dit hangt onder meer af van de locatie, de aanwezige voorzieningen en de bepalingen in het bestemmingsplan.

Aanvragen

U vraagt de vuurwerkverkoopvergunning minimaal acht weken voor de start van de vuurwerkverkoop aan via ruimte@cgm.nl.

Het is verstandig om ruim voor deze datum na te gaan of u tevens een omgevingsvergunning nodig heeft en/ of een milieumelding moet indienen. Hierbij kijkt de gemeente of u vuurwerk mag opslaan en op voorraad mag hebben om te verkopen en onder welke voorwaarden.

U mag alleen vuurwerk verkopen op 29, 30 en 31 december. Als één van deze dagen een zondag is, mag u ook op 28 december vuurwerk verkopen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.